Інформація про кафедру АСМЕ

Структурний підрозділ ХНУ, який готує фахівців з економічної кібернетики — кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці — має скорочену назву АСМЕ. Ми пишаємось тим, що у нас — один з найкращих колективів в Хмельницькому національному університеті. І це — не порожні слова.

Середній вік професорсько-викладацького складу — 48 років.  Так що кафедру можна віднести до молодої, у повному розквіті. Цікаво, що у гендерному відношенні колектив кібернетиків збалансований найкраще у ХНУ — «50 на 50». У нас працюють 6 жінок і стільки ж чоловіків. Це позитивно впливає і на атмосферу в колективі, і на навчання спудеїв.

Склалось так, що кафедра, яка навчає кібернетиків економічного спрямування. Навіть у модульному середовищі для навчання вона посідає перше місце (позиція «Матеріали для розробників курсів не рахується»). І це зовсім не тому, що moodle (так називається програмна платформа середовища) в інтересах усього університету розробляють, доповнюють і супроводжують PhD, доценти Мазарчук Андрій Юрійович і Більовський Костянтин Едуардович! І не тому, що за абеткою серед інших АСМЕ має бути першою.

Це — карма! 🙂

А якщо серйозно, то наш кібернетичний колектив на 100 відсотків складається з по-справжньому унікальних фахівців своєї справи. У колективі — два доктори наук, професори, один старший викладач, який дописує дисертацію, а усі решта — без жодного винятку! — к.е.н і к.т.н. (тобто кандидати економічних наук та кандидати технічних наук).

Завідувач кафедри АСМЕ

Професор, д.е.н.

Григорук Павло Михайлович

 • Науковець, педагог, добре відомий по своїм працям не тільки в Україні, але й за її межами — у Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Іспанії, Польщі, ін. країнах Європейського Союзу. Керівник наукового напряму економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів. Коло наукових інтересів становлять дослідження в галузі теорії прийняття рішень, моделювання фінансово-економічної безпеки, комплексного оцінювання латентних характеристик соціально-економічних процесів, інформаційних технологій в освітній діяльності. У Хмельницькому національному університеті він є одним з фундаторів підготовки фахівців за освітньою програмою «Економічна кібернетика»;
 • Автор (співавтор) навчально-методичних посібників, на яких вирощено не один випуск кібернетиків у ХНУ й інших ЗВО, зокрема «Багатомірне економіко-статистичне моделювання» (2007 р.), «Методологія і організація наукових досліджень» (2017 р.), «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі» (2018 р.), «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» (2018 р.). Йому належить авторство розділів у колективних монографіях, статей у закордонних виданнях. Серед останніх — роботи Assessment model of regions’ economy in the context of their sustainable development (2020 р), Model for Assessment of the Financial Security Level of the Enterprise Based on the Desirability Scale (2019 р.), Managerial decision-making using fuzzy preference relations (ISBN 978-83-938655-4-3, 2019 р.), Crowdfunding as an innovative technology for financing and promoting business projects (ISBN 978-9984-891-03-3, 2017 р.), Methodological bases for modeling marketing decision-making in conditions of uncertainty and multidimensionality of market environment (ISBN 978-9941-27-828-0, 2017р.), etc.
 • Лише за останній рік п’ять його статей опубліковано виданнями, які індексовані у Scopus; за три роки до нуковометричної бази WOS потрапили чотири роботи, лік публікацій у вітчизняних виданнях йде на сотні;
 • Узагальнює і розповсюджує власний досвід застосування в навчальному процесі закладів вищої освіти технологій дистанційного навчання e-learning, який використовують інші викладачі кафедри, запроваджуючи так звану безперервну освіту; приймав участь у міжнародних проектах «Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks» (2014-2017 рр.), «Quality assurance system in Ukraine: development on the base of ENQA standards and guidelines» (2015-2018 рр.);
 • Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»;
 • Постійно працює над підвищенням професійного рівня. Після захисту докторської дисертації (2013 р.) проходив стажування в рамках Літньої академії в університеті Кобленц-Ландау (Німеччина, 2016 р.), Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі (Грузія, 2017 р.), у Вищій школі соціальних та економічних наук (м. Пшеворськ, Польща, 2018 р.).

Оповідь про будь-який колектив буде неповноцінною, якщо не торкнутися його історії. Кафедра АСМЕ — не виключення. Тому і ми розглянемо історичне коріння (якщо таке словосполучення припустиме для відрізку часу довжиною трохи менше четверті століття).

Трохи історії

Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці існує з 1996 року. Назва від народження не змінювалась. Біля витоку стояли і плекали новонароджений (тоді — ще Технологічного університету Поділля) підрозділ Ігумнов Б.М., Завгородня Т.П., Григорук П.М, Мазарчук А.Ю., Франчук В.В. (сьогодні живе і викладає у м. Ванкувері, Канада).

24 роки кібернетичний колектив на економічному факультеті динамічно розвивається і створює сприятливі умови для підготовки унікальних спеціалістів. Це — вискокваліфіковані фахівці у галузі економіки, управління й сучасних інформаційних технологій на всіх освітніх рівнях (відповідно до Закону України “Про вищу освіту”):

 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії;
 • доктор наук.

Сьогодні високий рівень викладання, розвиток навчально-методичної і матеріальної бази, керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів забезпечують два доктори економічних наук — професори Григорук П.М. і Завгородня Т.П. — а також вісім кандидатів економічних і технічних наук.

Співробітники кафедри створили і супроводжують розвиток кількох потужних інформаційних систем, які успішно використовуються у нашому університеті, отримали ряд нагород на міжнародних виставках і конкурсах в галузі освіти й інформаційних технологій. Зокрема:

 • «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД» (2012-2015 рр.) — А.Ю. Мазарчук, К.Е. Більовський;
 • «Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks» (2014-2017 рр.) — П.М. Григорук;
 • «Quality assurance system in Ukraine: development on the base of ENQA standards and guidelines» (2015-2018 рр.) — П.М. Григорук;

Кількома словами про сьогоднішні реалії

У навчальному процесі викладачі кафедри використовують новітні мультимедійні та інформаційні технології. Це суттєво покращує якість сприйняття навчального матеріалу студентами.

Усі оцінки, зароблені студентами на лабораторних роботах, практичних заняттях, під час захисту лабораторних і курсових робіт, проходження тестів і складання іспитів негайно заносяться до електронного журналу в інформаційному середовищі «електронний університет».


Завдяки електронному університету досягається прозорість у формуванні студентських рейтингів. При цьому кожний майбутній кібернетик бачить результати своєї праці. Батьки можуть дивитися, як вчиться дитина у ХНУ. Деканат і куратори мають змогу вчасно виявляти проблеми і вживати заходів щодо їх усунення.

Для випускників існує можливість вступу до аспірантури за спеціальністю 051 «Економіка». Подальше навчання у стінах універу дозволяє підвищити рівень освіти і здобути науковий ступінь доктора філософії. Серед наших випускників є і такі, що успішно захистили кандидатські дисертації, і такі, що працюють над ними в аспірантурі.

Сьогоднішній очільник кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці — д.е.н, професор, провідний фахівець у галузі кібернетики Григорук Павло Михайлович.

Склад колективу кафедри АСМЕ:

Прізвие, ім’я, по-батьковіВчені ступінь і званняЗакріплені дисципліни
Григорук Павло Михайловичд.е.н., професорМетодологія і органіцзація наукових досліджень, Інформаційні технології та моделювання, Економетричне моделювання, Багатомірне економіко-статистичне моделювання
Більовський Костянтин Едуардовичк.е.н, доцентWeb-програмування, Інформаційні системи у фаховій діяльності, Цифрова економіка, Корпоративні інформаційні системи
Вальков Олександр Броніславович Економічна кібернетика, Електронна комерція, Інформаційний бізнес, Інформаційні технології та моделювання, Основи програмування
Горбатюк Катерина Володимирівнак.е.н., доцентДискретний аналіз, Актуарні розрахунки, Економіко-математичні методи і моделі
Дзяна Інна Григорівна старший лаборант
Дупляк Ольга Миколаївнак.е.н.Економічна кібернетика, Дослідження операцій, Кібернетичні основи побудови економічних систем, систем
Завгородня Тетяна Павлівнад. е. н., професорЕкономічна кібернетика, Дослідження операцій, Кібернетичні основи побудови економічних систем, систем
Мазарчук Андрій Юрійовичк.е.н., доцентЕкономічна інформатика, Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем, Експертні системи та моделі штучного інтелекту в економіці
Манталюк Ольга Володимирівнак.е.н, доцентМоделювання економіки, Моделювання економічної динаміки, Дослідження операцій
Овчиннікова Олена Русланівнак.е.н, доцентЕкономічна кібернетика,Економіко-математичні методи і моделі, Економетричне моделювання, Моделювання демографічних процесів, Математичні моделі ринкової економіки
Проскурович Оксана Василівнак.е.н, доцентЕфективність інформаційних систем, Інформаційний бізнес, Економіко-математичне моделювання, Комп’ютерні технології економічного аналізу
Щука Володимир Георгійовичк.т.н., доцентСистеми прийняття рішень, Управління проектами інформатизації, Інформаційні системи та технології, Інформаційні технології та моделювання, Економіко-математичні методи і моделі
Куліков Олександр Миколайовичзавідувач лабораторіями

Доценти кафедри А.Ю. Мазарчук та К.Е. Більовський з 1999 року є розробниками впровадженої в університеті інформаційної системи Електронний університет. Її відзначено численними нагородами на міжнародних виставках і конкурсах, які проводилися у галузі освітніх інформаційних технологій навчання.

Ця система у поєднанні з модульним середовищем для навчання забезпечує усі структурні підрозділи університету ефективними автоматизованими засобами контролю та управління навчальним процесом. Нашими фахівцями також запроваджена і супроводжується система МСН на базі середовища MOODLE. Останнє забезпечило застосування у навчальному процесі новітніх форм організації та проведення занять. Зокрема — поєднання очної і дистанційної форм навчання, повне динамічне забезпечення методичними матеріалами через мережу Інтернет тощо.

Представництва кафедри АСМЕ у соціальних мережах:

Висновки

Кафедра АСМЕ, яка в університеті є випускаючою за освітньою програмою Економічна кібернетика, — сучасний і перспективний університетський підрозділ, оснащений усім необхідним для якісної підготовки професіоналів кібернетиків. Її потенціал дозволяє виконувати будь-які завдання щодо підготовки унікальних і високо затребуваних на ринках праці області, України і зарубіжжя фахівців.

Фактично, завдяки колективу кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницький національний університет найкраще готує економічних кібернетиків на Поділлі. Запрошуємо абітурієнтів самостійно переконатися у цьому!
Ліцензія Creative Commons
Цей матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons: Зазначення Авторства 4.0 — «Міжнародна».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *