Вступ 2022: краща альтернатива — ЕК

Пропонуємо відвідувачам сайту кафедри автоматизованих систем і управління в економіці оновлену версію матеріалу про вступ на економічну кібернетику до Хмельницького національного університету. Сподіваємось, його зміст припаде до смаку тим дівчатам і хлопцям — випускникам 2022 року — які бачать своє майбутнє у тісному зв’язку економіки з IT-технологіями.

Для зручності знайомства зі статтею ми підготували невеличкий зміст. Кожний рядок останнього є гіперпосиланням, яке швидко приведе шановного читача до місця, що зацікавить майбутнього бакалавра (магістра, або навіть PhD з економічної кібернетики) найбільше.

Тих, кого на поточний момент якщо не налякали, то збентежили страшилки про економічну кібернетику, запрошуємо перш за все ознайомитися зі статтею, у якій аргументовано розвінчуються 11 міфів про ЕК.

 

Сім причин піти вчитися на ЕК

Вступ на економічну кібернетику планують ті випускники 11 класів шкіл, які у 2020 році усвідомлюють перспективність, престижність і високооплачуваність спеціальності ЕКХто б там що не казав, а «Економічна кібернетика» — сучасна престижна і надзвичайно перспективна спеціальність. Її професійна спрямованість — інформаційні системи і технології в економіці та економіко-математичне моделювання з використанням комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення. Тому попит на фахівців-кібернетиків у галузі економіки (і практика вкотре це підтверджує!) лише зростатиме.

Як свідчить досвід, сьогодні — аби бути затребуваним на ринку праці — вже замало бути кваліфікованим економістом. Для цього при вирішенні складних економічних задач в умовах невизначеного впливу чинників зовнішнього середовища і слабко прогнозованих внутрішніх факторів потрібно вміти застосовувати обчислювальну техніку, мережі і комп’ютерні технології.

При цьому беззаперечної конкурентної переваги набувають ті бакалаври і магістри, які не тільки впевнено використовують персональні комп’ютери, комп’ютерні мережі і прикладні програми, але й можуть для своїх потреб адаптувати системний софт, написати власні утиліти і користувацьке програмне забезпечення.

На додаток, комп’ютерне моделювання бізнес-процесів, автоматизація економічних і фінансових розрахунків, якими володіють випускники освітньої програми Економічна кібернетика, значно скорочує час розв’язання задач і прийняття управлінських рішень, забезпечує високу точність отриманих результатів.

1. Універсальність економічної кібернетики

Три кити, на яких базується підготовка за освітньою програмою «Економічна кібернетика», це:

 1. Базова економічна освіта;
 2. Вивчення сучасних інформаційних систем, програм і технологій;
 3. Безперервна комп’ютерна підготовка протягом всього періоду навчання.

Випускник кафедри АСМЕ з економічної кібернетики — це універсальний фахівець, витребуваний на ринку праці:

 • системний аналітик, що не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити;
 • програміст, який для вирішення поставлених задач здатний створити власне програмне забезпечення;
 • економіст, який знає економіку, засади її функціювання, може віднайти сильні сторони і слабину в роботі підприємства;
 • дослідник, здатний для досягнення економічної мети залучити весь арсенал сучасних і новітніх інформаційних систем і технологій;
 • педагог, який ефективно передає набуті знання і уміння школярам, спудеям, здобувачам наукових ступенів.

Фахівець-кібернетик в економічній галузі:

 • володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування стану і тенденцій розвитку виробничих ситуацій;
 • вміє управляти економічними об’єктами — малим бізнесом, відділом (підрозділом, філією), підприємством — в ринкових умовах;
 • здатний самостійно спланувати і організувати роботи з комп’ютеризації та очолити їхнє втілення у життя;
 • може з успішно управляти будь-яким функціональним підрозділом в організаційній структурі підприємства, установи, компанії, холдинга тощо.

Саме універсальність та системне мислення робить у майбутньому з наших фахівців найкращих керівників будь-якого рівня — від завідувача аналітичним відділом підприємства до керівника урядових структур.

2. Конкурентний рівень компетенції випускників

Рівень математичної та комп’ютерної підготовки студентів, які вивчають економічну кібернетику, значно перевищує ступінь підготовки студентів за іншими спеціалізаціями в економіці. А знання ними економіки та економічних законів не йде ні в яке порівняння з аналогічними уявленнями випускників комп’ютерних наук.

Тільки якщо піти вчитися на економічну кібернетику, можна здобути елітну освіту, престижну посаду, роботу, що гідно оплачується

У ході навчання за освітньою програмою Економічна кібернетика передбачається вивчення основних теоретичних і практичних дисциплін з економіки, інформаційних систем, математичного моделювання, програмування, комп’ютерних технологій та електронного бізнесу. Особлива увага приділяється безперервній комп’ютерній підготовці фахівця.

Основні фахові дисципліни, за якими навчаються майбутні кібернетики в економічній царині, детально викладені на сторінці, куди веде гіперпосилання на початку цього речення. Але не буде зайвим назвати їх іще й тут. Це:

 • Економічна кібернетика
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Моделювання економіки
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Технологія створення програм та інтелектуальних систем
 • WEB-програмування
 • Теорія і моделі штучного інтелекту
 • Експертні системи
 • Системи управління базами даних
 • Інформаційні системи в економіці
 • Системи обробки економічної інформації
 • Електронна комерція
 • Інформаційний бізнес
 • Комп’ютерні мережі
 • Системи прийняття рішень

3. Використання ліцензійного програмного забезпечення

Зважаючи на те, що в умовах впливу на економіку України негативних чинників — тривалої війни, розв’язаної на сході північним сусідом; важкого спадку, залишеного Януковичем і його урядом; складної демографічної ситуації тощо — багато хто з бізнесменів прагне здешевити використання програмних засобів. Для цього використовуються безкоштовні програми з так званим “відкритим кодом”. До них відноситься:

 • операційна система Linux і її численні клони на кшталт Ubunta;
 • прикладне програмне забезпечення зі складу Open (Libre) Office;
 • інструментальні системи;
 • системні драйвера, утиліти, і т.п.

Тому підготовка спеціалістів з економічної кібернетики на кафедрі АСМЕ здійснюється з використанням усього переліченого набору. Разом із тим, для забезпечення конкурентоспроможності бакалаврів і магістрів на закордонних ринках праці, їх навчають застосовувати і ліцензійне ПЗ, використовуване в країнах Європейського Союзу — Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині та ін. — і в Сполучених Штатах Америки.

У нас працює програма Microsoft MSDN Academic Alliance (MSDN AA). В її рамках студенти та викладачі кафедри можуть безкоштовно використовувати на своїх персональних комп’ютерах ліцензійне програмного забезпечення Microsoft.

4. Здатність вирішувати широке коло завдань

Випускники економічної кібернетики — як ніхто більше з економістів і айтішників окремо взятих — спроможні давати лад найскладнішим завданням. Серед іншого вони можуть:

 • розробляти та впроваджувати науково-обґрунтовані рішення;
 • проводити економічний аналіз об’єктів господарювання;
 • розв’язувати економічні задачі із застосуванням засобів комп’ютерної техніки;
 • проектувати і запроваджувати різноманітні інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу;
 • здійснювати керівництво діяльністю трудового колективу;
 • застосовувати у фаховій діяльності сучасні інформаційні та комунікаційні технології;
 • проводити наукові дослідження в галузі економіки, демографії і соціології.

5. Студенти груп ЕК — переможці всеукраїнських олімпіад

Студенти, що опановують економічну кібернетику на кафедрі АСМЕ, виборювали і виборюють численні нагороди на змаганнях, що проводяться в масштабі України. На всеукраїнських олімпіадах з економічної кібернетики, конкурсах студентських робіт в галузі інформаційних систем і технологій в економіці, по програмуванню тощо майбутні кібернетики не раз здобували перші, другі, треті місця. Це стосується як особистої першості, так і в командних заліків.

Спеціальність економічна кібернетика за перспективністю, затребуваністю на ринку праці, оплатою і престижністю — найкраща при вирішенні питань вступу 2020

Лише за останні два роки “екашники” виборювали другі місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт, що свідчить про високий рівень підготовки навіть у порівнянні зі столичними університетами. Про останні звитяги кібернетика переможця студентських змагань ми вже розповідали. З рештою досягнень і здобутків студентів груп “ЕК” можна познайомитися, погортавши сторінки нашого кафедрального сайту.

6. Престижні посади для бакалаврів і магістрів ЕК

Опанувавши курсом підготовки фахівців для спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика», випускники кафедри АСМЕ зможуть обіймати престижні і високооплачувані посади:

  • керівник і провідний спеціаліст банків, страхових і консалтингових компаній, малих і великих підприємств різних форм власності тощо;
  • керівник державних органів всіх рівнів управління — від громади до Кабінету Міністрів України;
  • економіст-аналітик фактично будь-якої галузі народного господарства;
  • експерт кредитного відділу;
  • експерт відділу інформаційної безпеки фінансової установи;
  • економіст планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;
  • фахівець-аналітик з дослідження ринку праці та товарного ринку;
  • викладач вищого навчального закладу;
  • науковий співробітник (в галузі економіки, інформаційних систем, програмування);
  • ІТ-менеджер відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;
  • адміністратор баз даних;
  • експерт з інформаційних систем і технологій;
  • розробник та інженер з провадження комп’ютерних систем та технологій;
  • спеціаліст з регіональних досліджень.

Для тих, кого дане питання цікавить глибше, переадресовуємо до ще однієї статті на нашому сайті, яка називається «які посади обіймають наші випускники»

7. Затребуваність фахівців-кібернетиків за кордоном

Як свідчить практика, молоді фахівці з економічної кібернетики знаходять попит у найрізноманітніших народно-господарських галузях як в Україні, так і за її межами. Набутий у Хмельницькому національному університеті потенціал бакалаври і магістри ЕК реалізують:

 • на промислових і сільськогосподарських підприємствах;
 • у банках і фінансово-кредитних установах;
 • в Державній митниці, Службі Безпеки, Державній прикордонній службі України, Міністерстві внутрішніх справ;
 • у контрольно-ревізійних органах та податковій службі;
 • в органах соціального забезпечення й соцстрахування;
 • у меріях, державних районних, обласних адміністраціях та ін.

Серед наших випускників є директори підприємств, головні бухгалтери, економісти, експерти-аналітики, програмісти, аспіранти, викладачі, наукові співробітники.

Підприємства міста Хмельницького, на яких влаштувалися і успішно працюють наші випускники, збагачуючи Подільський край:

 • Торговельні фірми — Діадема, Універсал, Бакалія, Дуглас, Епіцентр, ФоксМарт, Гермес та ін.;
 • Виробничі підприємства — ЗАТ “Октан”, ВАТ “Укрелектроапарат”, ДП “Новатор”, ВАТ “АК АДВІС”;
 • Навчальні заклади — Хмельницький національний університет, Міжрегіональна академія управління персоналом, Хмельницький економічний університет, Національна академія Державної прикордонної служби України, ін.;
 • Фінансові та банківські установи — “Райффайзен Банк Аваль”, ПриватБанк, ОщадБанк України, УкрСиббанк та інші.

У ході навчання передбачається безперервна комп’ютерна підготовка фахівця кібернетика. Ми не готуємо вузьких спеціалістів — програмістів, аналітиків, ризик-менеджерів чи економістів. Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці дає своїм вихованцям системні знання, достатні для роботи… А про це ми розповімо більш детально.

Ким працюють кібернетики після закінчення ХНУ

 1. програмістами, які знаються на питаннях управління персоналом і підприємством;
 2. економістами, які можуть розгорнути локальну обчислювальну мережу, налаштувати її відповідно до потреб підприємства, адмініструвати і супроводжувати;
 3. аналітиками, які здатні написати програму для вирішення завдань оптимізації випуску продукції, вантажоперевезень, будівництва складних об’єктів тощо;
 4. викладачів інформатики і комп’ютерної техніки, здатними здійснювати наукові дослідження економічних зрушень.
Випускники 11 класу школи чи професійного ліцею, гімназії чи коледжу, які обирають між комп’ютерними науками і економікою повинні знати: фахівець з економічної кібернетики — це найкращий економіст серед айтішників і найкращий програміст між економістами.

Усе сказане підтверджується тим, що після отримання освіти за спеціальністю «Економічна кібернетика» частина випускників працює саме програмістами як у Хмельницькому, так і в Києві; як в Україні, так і в Польщі, Німеччині, Нідерландах, в США. На випускників ЕК роботодавці очікують скрізь.

Де б не знаходився випускник економічної кібернетики, скрізь не він шукає роботу, а робота — буквально! — полює на нього. Це потрібно чітко усвідомити абітурієнтам, які вагаються у виборі між інформаційними технологіями і економічними спеціальностями.

Інформація приймальної комісії

Форми навчання:

Студенти освітньої програми «Економічна кібернетика» можуть навчатися за денною, заочною та дистанційною формою навчання (детальніше про це можна прочитати на сайті університету в умовах вступу). Відповідно до ОП ЕК, підготовка здійснюється за наступними освітніми рівнями:

 • освітній рівень бакалавр, кваліфікація фахівця – бакалавр з економіки (4 роки навчання);
 • освітній рівень магістр, на базі освітнього рівня бакалавра або спеціаліста, кваліфікація фахівця – магістр з економіки (1,5 роки навчання).

Університет проводить набір на І курс спеціальність 051«Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика» відповідно до вимог МОН України і Болонської системи. У дипломі бакалавра (магістра) — чорним по білому — вказується спеціальність «Економіка».

Перелік предметів ЗНО необхідних для вступу на спеціалізацію Економічна кібернетика, з ваговими коефіцієнтами:

 • Українська мова та література — 0,4;
 • Математика — 0,3;
 • Біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія (за вибором абітурієнта) — 0,2;
 • Середній бал атестату про повну загальну середню освіту — 0,1.

Замість висновків

Таким чином, відвідувачів сайту кафедри АСМЕ, що готує фахівців з економічної кібернетики за спеціальністю 051 «Економіка» ми познайомили з особливостями вступної кампанії-2022 і конкурентним потенціалом на ринку праці по-справжньому елітної освіти. Сподіваємось на те, що в результаті знайомства з даною статтею читачам вдалось поглибити знання про найбільш перспективні професії, до яких готує освітня програма «ЕК». Залишились питання? Наші викладачі — до ваших послуг! Дзвоніть, пишіть, будемо раді бачити вас (ваших дітей) в елітній спільноті фахівців-економістів!

Ліцензія Creative Commons
Цей матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *