Економічна кібернетика чи аналітика

Заздрісники і супротивники економічної кібернетики закидають, ніби на Заході такої професії не існує. І у чомусь вони — дійсно! — праві. Справді, такої назви у Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки немає. Але!..

Але будьмо об’єктивними. Якщо слідувати цій (одразу зауважимо — хибній!) логіці, то за межами України немає ні кави, ні чаю, ані у готелях покоївок. Більше того, західні університети не готують ні фахівців з бухгалтерського обліку, ні з управління персоналом, ні з управління підприємством…

Несподівано?

 

Насправді в англомовних (і не тільки) країнах і ці речі, і ці професії існують. Просто там вони називаються інакше. Наша кава це — coffee (кафі), чай — tea (тіі), покоївка — chambermaid (чембемеід), бухоблік — Accounting (екавнтейн), управління персоналом — HR (айчар), управління підприємством — enterprise management (ентепрайз-менеджмент). Що ж до спеціалістів з економічної кібернетики, то за кордоном їх називають analyst (анелейст).

ЕКОНОМІЧНИЙ КІБЕРНЕТИК

Оскільки сьогодні фахівці з економічної кібернетики (ЕК) обіймають найрізноманітніші посади, то і ми у даній статті називатимемо їх по-різному. Так, як це прийнято робити на Заході, у відповідності до виконуваних ними обов’язків. Тому не дивуйтеся, коли ми — для того, щоб урізноманітнити читання цієї статті та зробити його менш нудним  також вживатимемо назви «бізнес-» і «системний» аналітик. Річ у тім, що ці словосполучення найкраще відповідають найпоширенішим — але не єдиним! — посадам сучасних професіоналів у галузі ЕК.

Ким працюють економічні кібернетики

Сьогоднішні реалії такі, що — запитайте ви у десяти менеджерів з найму, «хто такий економічний кібернетик, бізнес- (або інакше, системний) аналітик»то з високою імовірністю отримаєте з добрий десяток різноманітних відповідей. Річ у тім, що назви посад і функціональні обов’язки тих, хто їх обійматиме, можуть суттєво різнитися.

У залежності від компанії (організації, установи) професіонали з економічної кібернетики можуть виконувати обов’язки:

 • бізнес-аналітика;
 • системного аналітика;
 • аналітика бізнесових систем;
 • ІТ-спеціаліста;
 • аналітика вимог;
 • консультанта з питань інформатизації, інформаційної безпеки;
 • програміста-аналітика тощо.

Але ви не будете аналітиком лише тому, що цікавитесь аналізом. Ви також не вважатиметеся кібернетиком, хоч тричі назвіть себе так.

Проте, ніхто не спростує беззаперечного факту того, що ви є кібернетиком (аналітиком), якщо виконуватимете роботу аналітика. Тому належність до еліти серед економістів — професійних економічних кібернетиків (аналітиків)визначається виключно роботою, яку вони виконують.

Що роблять економічні кібернетики (аналітики)?

Аналітик

Для отримання уявлення про відповідь на питання, поставлене в заголовку цієї частини статті, наведемо лише кілька витягів із реальних описів функціональних обов’язків (завдань) фахівців, яких у Хмельницькому національному університеті готує кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці (до речі, ці описи взято з матеріалів, викладених на інтернет-ресурсах Великобританії, США і Канади):

«… Аналітик використовує аналітичні, технічні та організаційні навички й досвід для полегшення ідентифікації, проектування і впровадження бізнес-системних рішень у бізнесі, який швидко зростає та розвивається …»

«… Анелейст є основною ланкою у комунікації бізнес-спільноти, технологічної організації та зовнішніх партнерів для узгодження всіх вимог проекту на фазі аналізу проекту. Він несе відповідальність за активний діалог між усіма зацікавленими сторонами проекту, щоб якомога повніше врахувати функціональні вимоги, організувати моделювання цих вимог, а потім втілювати їх протягом життєвого циклу проекту …»

«…Після встановлення базового рівня вимог analyst вирішує питання управління змінами та допомагає у плануванні тестів …»

Кібернетик

«… Кібернетик гарантує, що розроблені технічні рішення задовольнять потреби бізнесу. Працює з розробниками додатків для аналізу та розробки концептуального дизайну компонентів ІТ-системи. Забезпечує проекти високого рівня, включаючи архітектурні вимоги, точно задокументовані та затверджені. Бере участь у створенні логічної моделі даних …»

Як бачимо, існує цілий ряд характеристик, які визначають роль сучасного кібернетика (розуміємо аналітика). Інакше кажучи, цей фахівець:

 • працює з бізнесом, щоб визначити можливості для вдосконалення бізнес-операцій та процесів;
 • бере участь у проектуванні або модифікації бізнес-систем або ІТ-систем;
 • взаємодіє із зацікавленими сторонами бізнесу та експертами з предметних питань, щоб зрозуміти їх проблеми та потреби;
 • збирає, документує та аналізує потреби та вимоги бізнесу;
 • вирішує бізнес-проблеми і за потреби розробляє технічні рішення;
 • документує функціональну та, іноді, технічну конструкцію інформаційної системи (ІС);
 • взаємодіє із системними архітекторами та розробниками, щоб забезпечити належну реалізацію ІС;
 • може допомогти протестувати систему та створити системну документацію і керівництва для користувачів тощо.

Навички, якими володіють економічні кібернетики

Частково про це йшлося в матеріалі, присвяченому вступній кампанії поточного року. Додамо, що задля виконання вищезазначених завдань, сучасний кібернетик (розуміємо — аналітик) має володіти різноманітними навичками, включаючи:

 • спілкування та інтерв’ювання;
 • розуміння бізнес-моделей і процесів;
 • вирішення проблем та структурованого аналізу;
 • презентації та фасилітації;
 • управління проектами;
 • системний аналіз та методологію проектування;
 • технічні навички.

У менших проектах та невеликих організаціях аналітик може виконувати всі вищезазначені ролі і можливо! — повинен буде володіти усіма вище перерахованими навичками. При цьому кібернетики повинні бути готовими до зміни ролей і необхідних компетенцій при переході від одного до іншого проекту, при зміні місця роботи чи організації.

НАЙПОШИРЕНІШІ ФУНКЦІЇ КІБЕРНЕТИКІВ

Далі ми детальніше розглянемо ролі та компетенції фахівця з економічної кібернетики. Наразі ж достатньо усвідомити, що у багатьох організаціях аналітик може грати «вузькі» (дуже конкретні) ролі. Наведемо перелік деяких найпоширеніших «ролей», що їх виконує економічний кібернетик (аналітик), разом із простими — як нам здається — поясненнями:

 • Аналітик бізнес-процесів (аналізує, документує та вдосконалює бізнес-процеси);
 • Business Analyst (збирає, документи, аналізує потреби та вимоги бізнесу);
 • Product Manager (керує функціями та напрямком певного продукту з точки зору високого рівня);
 • Системний аналітик (розробляє функціональну поведінку системи, а також розробляє та документує логічні компоненти системи та створює функціональні характеристики);
 • Дизайнер / архітектор (проектує та розраховує параметри фізичні компоненти ІТ-системи, яку повинна впроваджувати команда розробників).

Ми вже усвідомили, що наведений перелік у певному сенсі є дещо штучним. Проте він дає змогу отримати бодай приблизні уявлення про призначення і коло обов’язків представників «неіснуючої» професії «економічна кібернетика». Реальність полягає у тому, що межі між цими «ролями» доволі умовні. На практиці кібернетики (аналітики) виконують усе перелічене і є універсальними (а тому — надзвичайно цінними) фахівцями на ринку праці.

Дані, з якими мають справу аналітики

Загалом, сучасний Analyst аналізує низку інформації:

 • проблеми, які має бізнес;
 • бізнес-процеси;
 • стратегічний напрям бізнесу;
 • доступний бюджет;
 • технічні обмеження;
 • нормативно-правові обмеження;
 • демографічні характеристики та характеристики користувачів системи.

Коло типових обов’язків економічних кібернетиків (аналітиків)

Для того, щоб визначити найкращий спосіб вказати та спроектувати інформаційну систему, аналітики (економічні кібернетики):

 • з’ясовують функціональні вимоги (особливості), які б принесли найбільшу користь для бізнесу (це — підтримка найістотніших стратегічних напрямків бізнесу, їх здешевлення і пришвидшення);
 • виконують функції «оркестрової» системи для реалізації бажаних бізнес-процесів;
 • проектують інтерфейс користувача та збирають досвід роботи системи;
 • перевіряють, наскільки система технічно здійсненна та фінансово досяжна;
 • доводять, що бізнес-зацікавлені сторони знають, що вони отримають (усувають імовірні «сюрпризи»);
 • переконуються, що команда розробників розуміє те, що саме вони повинні будувати (для уникнення дорогих переробок у майбутньому).

КІБЕРНЕТИКА ДОЛАЄ РОЗРИВ МІЖ БІЗНЕСОМ І ТЕХНОЛОГІЄЮ

Одним з «побічних ефектів» інформаційної доби є те, що кожна організація має гостру потребу в кібернетиках (аналітиках). У кожній організації, свідомо чи ні, є співробітники, які узгоджують аналіз бізнесу з діяльністю економічних систем.

Економічний кібернетик (бізнес-аналітик, системний аналітик) — це вирішальна професія (спеціалізація, роль), яка при правильному використанні може призвести до процвітання будь-якої компанії, фірми, установи чи закладу. Але якщо цими фахівцями знехтувати, то це — раніше чи пізніше — однозначно стане причиною провалу.

Бізнес має заробляти (приносити дохід)

Бізнес повинен підвищувати продуктивність праці, скорочувати витрати та заробляти гроші. Ця технологія є тією умовою, яка дозволяє бізнесу досягти всіх цих цілей. Сучасний аналітик — це професіонал, який забезпечує технологію, що відповідає потребам бізнесу. Кібернетик в економічній галузі (аналітик) — це своєрідний міст між потребами та прийнятим рішенням.

 

 

 

 

Проілюструємо модель спеціаліста з економічної кібернетики, використавши ідею та сучасну стилізацію «Вітрувіанської людини» Леонардо да Вінчі.

 

Це — фахівець, покликаний усунути прірву між технологіями та бізнесом. І подібне завдання ним виконується щонайкраще.

Аналітик має розуміти «кухню» бізнесу

Як підтверджує практика, щоб зробити бізнес ефективними, сучасний фахівець з економічної кібернетики повинен розуміти сутність самого поняття «бізнес». Він повинен мати глибокі знання про бізнес-процеси та потреби організації, для якої вони працюють.

У той же час, сучасний бізнесовий аналітик має розуміти як технологічні виклики, так і потреби команди розробників та їхні можливості. Йому належить усвідомити, що технологію використовувати непросто, і що для цього потрібні вузькоспеціалізовані технічні навички та ресурси.

Цінність сучасного фахівця з економічної кібернетики (аналітика) полягає у тому, що він є кваліфікованим професіоналом, який використовує свої ділові та аналітичні навички для вирішення проблем бізнесу. У той же час він використовує свої комунікаційні та технічні компетенції для роботи з технічними колективами, щоб розробити відповідне рішення та вчасно доставити рішення (щоб бути корисним для бізнесу).

Економічний кібернетик (аналітик) — основна постать на перехресті бізнесу та технологій. У сучасному світі постійно зростаючих ІТ досягнень та наявності дешевого широкосмугового зв’язку компанії хочуть (і можуть) передавати аутсорсинг усіх можливих функцій. Це явище поширюється від обчислення заробітної плати до програмування. Скорочення операційних витрат залежить від думки кожного генерального директора.

Замість висновків, або — чудова новина для студентів кібернетиків

З одного боку, для правильної і швидкої реалізації згаданих ініціатив від найманих економістів вимагається мати навички бізнес-аналітиків. З іншого боку, компанії не можуть «заощаджувати» на аналітиці. Тому, образно кажучи, сьогодні кібернетики разом із керівниками бізнесу мають до крові розтирати лікті:

 1. спостерігати за веденням бізнесу;
 2. виявляти проблеми;
 3. продукувати визначати рішення.

Як свідчить світова практика, за останні кілька років попит на бакалаврів і магістрів з економічної кібернетики (системних аналітиків) зростав прискореними темпами. Усе це відбувалось і продовжує відбуватися в умовах обмеження ресурсів для навчання, надання допомоги бізнесу і спеціалістам ІТ виконувати свої найважливіші ролі. З негараздами, викликаними пандемією COVID-19, ситуація лише погіршуватиметься, а попит на кібернетиків / аналітиків лише зростатиме.

Тому, якщо ти — випускник 11 класу школи чи гімназії і зараз обираєш професію, випускова з економічної кібернетики кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці радить тобі звернути увагу на найперспективнішу спеціальність. Не важливо, як у майбутньому вона називатиметься — економічна кібернетика чи аналітика, суть її одна: бути вкрай потрібним на ринку праці в Україні і за кордоном. Так що приймай правильне рішення — подавай документи на ЕК. А якщо з’являться питання, їх завжди можна задати нашим викладачам по телефону або у листі. До зустрічі, випускник 2022, у приймальній комісії!

 

У статті використано ілюстрації, що в Інтернеті знаходяться у вільному доступі. Ліцензія Creative Commons


Цей матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *