Освітня програма “Економічна кібернетика”: ким можна працювати після навчання

Як показує практика, у різні “Виші” (ВУЗи, ВНЗ) приходить різна кількість абітурієнтів, щоб подати документи на спеціальність “Економічна кібернетика”. А якщо висловитися зовсім коректно, то у різних закладах вищої освіти (нове скорочення — ЗВО) різне число випускників шкіл пишуть заяви щодо вступу на навчання за освітньою програмою “Економічна кібернетика”. Законодавство дає можливість не обмежуватися однією спеціальністю, тож вступники використовують цей шанс “на всі 100”, орієнтуючись на:

 • здані під час ЗНО предмети і набрані бали;
 • престижність економічної освіти;
 • перспектива стати керівником відділу, філії, компанії чи навіть власного бізнесу.

І лише незначний відсоток з усієї маси вступниківнайбільш прозорливих — у цей час задається питаннями на кшталт:

 • Ким я зможу працювати, отримавши диплом?”;
 • Яку я матиму перспективу працевлаштування?”;
 • Чи не залишусь я після навчання дипломованим але безробітним спеціалістом?

Цей матеріал розраховано саме на таких абітурієнтів — на тих, які разом із шкільними знаннями набули вміння мислити, прогнозувати та планувати на роки вперед. Саме вони становитимуть кістяк кібернетиків у майбутньому, саме з них складатиметься справжня еліта нашої нації.

Особливості навчання на ЕК

Одразу ж, всупереч розповсюдженим фейкам і стереотипам, зазначимо, що кібернетика — економічна спеціальність. Лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття з математичних, економічних, загальноосвітніх дисциплін студенти-кібернетики відвідують разом із ровесниками, які вивчають бухгалтерський облік, економіку праці, управління персоналом тощо. На рівні з іншими економічними спеціальностями (і у тому ж обсязі) вони вивчають макро- і мікроекономіку, вищу математику для економістів, статистику та ін. дисципліни.

А опановуючи суто економічними предметами, такими як “економіка підприємства”, “економіка праці і соціально-трудові відносини”, “бухгалтерський облік і оподаткування”, “фінанси і банківська справа”, “маркетинг”, “менеджмент”, “управління персоналом” та ін., кібернетики глибше вивчають і застосовують:

 • інформатику;
 • власне, економічну кібернетику;
 • веб-програмування;
 • дослідження операцій;
 • моделювання економіки;
 • технологію проектування баз і сховищ даних;
 • експертні системи і моделі штучного інтелекту;
 • системи прийняття рішень та інші науки професійної підготовки.

Робота за фахом ще з університетської лавки

Рівень теоретичних знань і практичних навичок, що їх здобувають студенти-кібернетики у стінах Хмельницького національного університету такі, що добра частина з них, починаючи з третього курсу, влаштовуються працювати за майбутнім фахом. За рік-півтора до отримання бакалаврського диплому, наші студенти:

 • адмініструють локальні комп’ютерні мережі у торговельних компаніях, державних установах, офісних центрах;
 • виконують обов’язки адміністраторів баз даних у відомих компаніях;
 • працюють консультантами у банках і великих ТРЦ;
 • розробляють веб-сайти;
 • ремонтують комп’ютери і ноутбуки;
 • консультують клієнтів колл-центрів тощо.

Після випуску жодний студент, який навчався у ХНУ за освітньо-професійною програмою “Економічна кібернетика”, не залишився без престижної, гідно оплачуваної і перспективної роботи за спеціальністю.

Чому кібернетика витребувана сьогодні і буде перспективною

Підготовка фахівця з економічної кібернетики передбачає безперервне комп’ютерне навчання, вивчення аналітичних дисциплін і сучасних методів аналізу. Усе перелічене дає змогу випускникам ЕК:

 • знаходити чинники, які спричиняють найбільший вплив на ту чи іншу економічну ситуацію;
 • синтезувати економіко-математичні моделі, які дозволяють оптимально вирішувати завдання управління бізнесом, підприємством, галуззю, економікою;
 • прогнозувати розвиток економічних і соціальних процесів в регіоні, в Україні, в інших країнах;
 • своєчасно виявляти і знешкоджувати можливі ризики шляхом розробки раціональних варіантів прийняття рішень;
 • планувати найліпші шляхи виходу підприємств із кризових явищ.

Завдяки наведеному вище, бакалаври і магістри з економічної кібернетики користуються сьогодні найвищим попитом на ринку праці міста, області, України, а й навіть за кордоном. Цьому також сприяють три визнані на міжнародному рівні фактори (див. рисунок нижче):

Кого випускає кафедра АСМЕ за ОП “Економічна кібернетика”

Фактично економічна кібернетика виникла на межі (щонайменше трьох!) наук — інформатики, економіки, математики.

Саме базові знання перших двох є загальновизнаним інструментом аналізу економічних систем, починаючи від дрібного підприємства, закінчуючи холдингами і цілими галузями, а також — формування технологій управління цими економічними системами.

Студенти, які навчаються за ОП “Економічна кібернетика”, набувають фундаментальних знань у царині економіки і програмування, штучного інтелекту і системного аналізу. Під час навчання вони оволодівають:

 • моделюванням економічних і соціальних систем, прогнозуванням їхньої поведінки;
 • навичками комплексного оцінювання складних економічних систем;
 • методами управління і контролю в організаційних системах;
 • методологією оптимізації інформаційних потоків в задачах економічного управління;
 • адекватним сприйняттям інформації;
 • методологічним апаратом управління ієрархічними системами тощо.

Випускник ХНУ, що за роки навчання засвоїв і готовий до використання у професійній діяльності методів економічної кібернетики, є:

 • фаховим системним аналітиком;
 • фахівцем, витребуваним в антикризовому менеджменті;
 • спеціалістом з прийняття обґрунтованих рішень у складних ситуаціях;
 • економістом, здатним спрогнозувати економічні виклики і їхні наслідки;
 • веб-дизайнером;
 • системним і (або) програмістом;
 • адміністратором баз даних тощо.

Таким чином, витребуваний на українському, європейському та американському ринку праці комплекс знань і навичок у Хмельницькому національному університеті дозволяє здобути випускова з економічної кібернетики кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці. На конкурсах вакансій, де серед загальних знань і навичок, якими має володіти кандидат на зайняття посади, вимагаються економічні і кібернетичні, випускники кафедри АСМЕ успішно конкурують з бакалаврами і магістрами кращих українських ЗВО. Тому не вагайся — обирай ЕК! А якщо з’являться запитання, не соромся — задавай! Ми радо відповімо на усі!

Ліцензія Creative Commons
Матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons (із зазначення авторства) 4.0 Міжнародна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *