Краща професія 2022

Якщо питання куди піти вчитися не дає спокою - поступайте на економічну кібернетику!

Завершення навчання у школі і вибір майбутньої професії — доленосний етап у житті кожного хлопця та дівчини. Від того, який молода людина вибере фах, залежатиме уся її подальша доля. Обирати потрібно відповідально, зваживши можливі «за» і «проти». Адже важливо не тільки знайти престижну і високо оплачувану роботу — необхідно, щоб вона припала до душі, приносила задоволення і користувалась попитом (була затребуваною) на ринку праці впродовж — щонайменше! — найближчих 15-20 років.

А як бути і що вибирати, коли ринок праці зазнає перманентних змін? Професії і спеціальності, без яких він не міг існувати вчора, сьогодні втрачають актуальність, зазнають занепаду і пропадають у небуття. Їм на заміну з’являються нові. Про деякі з них учорашні школярі не чули. А незнання породжує страхи на кшталт «а чи зможу я опанувати фах», «чи не зникне ця професія завтра», «а чи зможе така спеціальність прогодувати мене і мою сім’ю» та інші.

Як не помилитися, обираючи кращу професію (спеціальність) 

Вибираючи кращу професію 2022, доцільно зважати на те, що на існуючому ринку праці панує тенденція суцільної заміни людської праці роботизованою. Подібне явище притаманне як Україні, так і розвиненим країнам Заходу. Такі масштабні метаморфози викликані вибуховим розвитком технологій і комп’ютерних систем. Прогрес IT-індустрії, поява штучного інтелекту, домінування у промисловості і медицині нанотехнологій, зародження так званої доповненої (віртуальної, VR) реальності, подальший розвиток генної інженерії призводять до появи новітніх професій. Натомість багато спеціальностей, що мали стійкий попит, втрачають свою значущість для економіки і суспільства. Усе перелічене переформатує у 2022 році перелік популярних професій, а тема вибору найкращого фаху продовжить залишатися гострою та хвилюючою.

У даній статті зроблена спроба розкрити випускникам шкіл тему про те, які професії будуть затребувані на ринку праці в 2022 і наступних роках. Для зручності навігації під час знайомства з матеріалом останній доповнено змістом, що складається з гіперпосилань. Кліки по пунктам змісту швидко перенесуть читача до потрібного йому місця у тексті.

Свою розповідь про кращі професії 2022 року вважаємо за доцільне розпочати з тієї, яка у світових рейтингах посідає перші позиції. Маємо на увазі системних аналітиків (analyst). З них і почнемо.


Системні аналітики

Закордонний аналог цієї професії називається «Systems analyst», скорочено SA. Системний аналітик (СА) — це професіонал у галузі інформаційних технологій (ІТ), який спеціалізується на аналізі, проектуванні і впровадженні інформаційних систем (ІС).

Системні аналітики оцінюють придатність інформаційної системи передбачувано функціонувати і забезпечувати кінцевих споживачів (КС) кондиційними результатами, здатними поліпшувати економічний стан підприємства, установи, державного органу тощо. СА підтримують постійний зворотній зв’язок з КС, постачальниками програмного забезпечення та програмістами. Це робиться для підвищення компетенції і розширення сфери відповідальності цих фахівців.

Найкраща професія 2020, яку обирають тисячі українських випускників після школи, пов’язана з економічною кібернетикою

Компетенції аналітиків

З точки зору компетенцій, системний аналітик — це людина, яка для вирішення бізнес-проблем використовує інформаційні технології, методи аналізу та проектування. СА можуть виступати агентами змін (change agent), які визначають необхідні вдосконалення організації, проектують ІС для здійснення цих змін, навчають та мотивують інших використовувати системи, створені на базі IT.

СА зазвичай обізнані з різними мовами програмування, операційними системами та платформами комп’ютерного обладнання. Проте — як правило! — участі у розробці власне апаратних чи програмних засобів вони не беруть. На них покладається відповідальність за розробку аналізу витрат, міркувань щодо проектування, пропозицій щодо покращення складу персоналу та термінів впровадження проектів чи рішень. Така відповідальність оплачується найвище.

Зазвичай системний аналітик обмежений призначеною йому або заданою ІС і часто працює у тандемі з бізнес-аналітиком. Ці дві ролі, хоч і мають певне перекриття, не є однаковими. Бізнес-аналітик оцінює потреби бізнесу та розробляє відповідне рішення, не заглиблюючись занадто глибоко у технічні аспекти справи. Вирішення технічних питань і розробка сценаріїв їх упровадження делегуються системному аналітику.

Деякі унікальні професіонали володіють практичними знаннями в обох сферах — в економіці (бізнесі) та у системному аналізі. Їм вдається успішно поєднувати обидві ці професії, ефективно розмиваючи межу між бізнес-аналітиком та системним аналітиком. Таких фахівців (бакалаврів і магістрів) в Хмельницькому національному університеті готує кафедра АСМЕ. Їхня спеціальність — «051 Економіка». А спеціалізація називається «економічною кібернетикою» (ЕК). На Заході це — еліта. В Україні ЕК зазнає тривалого підйому і за висновками закордонних експертів знаходитиметься у тренді щонайменше ще років 30-50. Що стосується України, то тут про економічну кібернетику ще мало знають, а заздрісники розповідають багато нісенітниць.

Сфери відповідальності СА

Якщо ж пояснювати зовсім просто, що називається «на пальцях», то системні аналітики:

 • моделюють бізнес-процеси, які відбуваються в організації (компанії, на підприємстві);
 • досліджують їх і знаходять їхні слабини;
 • пропонують шляхи подолання негараздів та оптимальні варіанти дій.

Ці фахівці створюють архітектуру програмного забезпечення і досліджують його в роботі.

Компанії охоче набирають випускників вузів, що спеціалізуються на системному аналізі і економіці (разом це називається «економічною кібернетикою») навіть коли ті не мають досвіду роботи. Володіння ПК, вища освіта у побудові інформаційних систем, знання методології системного аналізу, володіння technical english робить економічних кібернетиків витребуваними на ринку праці. Якщо ж у них на додаток до переліченого є ще й досвід роботи від одного року, вони автоматично стають надцінними кадрами з найвищим рівнем зарплати.

Випускники кафедри АСМЕ 100% офіційно працевлаштовуються системними аналітиками. Середньостатистичні умови їхньої праці:

 • 5-тиденна робота в умовах офісу;
 • повний соціальний пакет;
 • мінімальний рівень оплати праці — від $1200-$1500;
 • кар’єрне зростання.

Перелічене дає нам усі підстави віднести економічну кібернетику до переліку кращих професій 2022


IT-спеціаліст

Закордонний аналог згаданої професії, що у рейтингах посідає другий щабель, називається «IT Specialist», скорочено ITS. IT спеціаліст (ІТС) — це професіонал у галузі інформаційних технологій (ІТ), який спеціалізується на аналізі, проектуванні і впровадженні інформаційних систем (ІС).

Світ, що на 100 відсотків залежить від цифрових технологій, вже неможливо уявити без ІТ-фахівці. У сфері економіки, наприклад, ІТ-фахівці повністю задовольняють технічні потреби бізнесу.

ІТ-спеціаліст — це технічний професіонал, який відповідає за впровадження, моніторинг стану і за обслуговування ІТ-систем. Описи робочих місць з ІТ-підтримки включають обов’язкову спеціалізацію у мережевому аналізі, системному адмініструванні, безпеці інформації, аудиту ІТ, адмініструванні баз даних та web-адмініструванні.Фактично фахівці з інформаційних технологій можуть працювати у різних галузях інформаційних технологій. Вони:
 • потрібні у довідковій службі (службі технічної підтримки) для усунення проблем кінцевих користувачів;
 • можуть виконувати ролі інженерів програмного забезпечення;
 • стають розробниками ПЗ, адміністраторами баз даних;
 • справляються з обов’язками системних аналітиків;
 • працюють фахівцями з комп’ютерної безпеки та мережевими аналітиками.

Навчаючись на економічній кібернетиці, хлопці і дівчата здобувають найпрестижніші професії, на які є зростаючий попит на ринку праці — комп’ютерщик, економіст, менеджер, програміст, системний аналітик, коучі

Окрім перерахованих, мало не щодня в царині «ай-ті» з’являться професії, пов’язані з нанотехнологіями і мікроелектроніці та з робототехнікою. Проте, у кожній з них від фахівця ІТ вимагаються:

 • міцні аналітичні навички;
 • знання різних операційних систем (Windows, macOS, Linux);
 • володіння однією або кількома мовами програмування.

Зазвичай компанії наймають ІТ-спеціалістів для вирішення технічних проблем, які стосуються комп’ютерних систем, програмного забезпечення, обладнання, мереж, хмарних платформ тощо. Але знання, отримані під час навчання у закладах вищої освіти дозволяє фахівцям з інформаційних технологій працювати в різних галузях ІТ. Сподіваємось, викладені міркування виявляться переконливими для включення “айтішників” до кращих професій 2022

Опис роботи IT-спеціаліста

Коло обов’язків спеціаліста з інформаційних технологій включає можливість надання 24/7 підтримки. Спеціаліст із ІТ-підтримки повинен бути завжди в наявності для необхідної допомоги іншим працівникам. Це може бути усунення апаратних проблем, пов’язаних з настільними комп’ютерами, комп’ютерною периферією (принтерами, сканерами, жорсткими дисками, моніторами тощо) чи програмною підтримкою щодо встановлення та (або) оновлення РЗ. ІТ-фахівці також повинні мати хороші комунікативні навички, оскільки вони мають взаємодіяти з клієнтами та членами їх команди для координації питань.

Іншим важливим завданням ІТС є моніторинг функціональності інформсистеми. Фахівці з інформаційних технологій повинні бути у курсі останніх релізів і інших необхідних аспектів. Купівля нового програмного забезпечення і апаратного обладнання також — у зоні їх відповідальності. Витрати на них не повинні перевищувати передбачуваний бюджет.

ІТ-спеціалісти несуть відповідальність за якість внутрішніх та зовнішніх даних організації. ІТС наглядають за обслуговуванням носіїв з даними, створенням резервних копій та забезпеченням цілісності і безпеки баз даних (БД). На них покладається і обов’язок завантаження файлів.

ІТ-спеціалісти повинні навчати нетехнічних працівників інформаційних систем. Вони тісно співпрацюють і з постачальниками софту. Оскільки трансформація інформаційних технологій відбувається по експоненті, фахівцям IT необхідно оперативно оцінювати, які з інновацій найкраще допоможуть клієнтам чи організаціям.

Від ІТ фахівців додатково вимагаються речі, що роблять їх конкурентоспроможними і дозволяють розширити ряд їхніх варіантів кар’єри. Це:

 • володіння технічною англійською мовою;
 • сертифікація опанування обладнанням та програмним забезпеченням;
 • сертифікати від Cisco, Microsoft, Apple або інших світових брендів.
Додаткову перевагу айтішникам забезпечать навички використання Perl, Python або BASH, а також володіння HTML, CSS, PHP, JavaScript. Усі знання, необхідні для працевлаштування на посади ІТ-фахівців, бакалаври і магістри отримують під час навчання за освітньою програмою Економічна кібернетика. Не дивно, що web-дизайнерами і програмістами вони працюють ще з третього курсу універу, а ЕК беззаперечно є кращою професією 2022

Зарплата ІТ-спеціаліста

За даними Інтернет ресурсу Indeed, середній розмір заробітної плати ІТ-спеціаліста складає 51990 доларів США щорічно, плюс — бонус величиною у 2000. Інакше кажучи, за одну годину айтішник у середньому заробляє 19,03 долара.

Перспектива кар’єри в галузі ІТ-фахівців

За даними Бюро статистики праці США (BLS), можливості фахівців IT щодо працевлаштування до 2026 року щорічно зростатимуть на 11%. Це значно вище середньозваженого показника для інших професій. Таке зростання пояснюється попитом на допоміжний IT-персонал, коли підприємства оновлюють та купують більше програмного та апаратного забезпечення.


Менеджер з продажу

Закордонний аналог цієї професії, що у світових рейтингах займає третю сходинку, називається «Sales Manager», або скорочено SM. Менеджер з продажу (МП) — це той, що відповідає за підбір і керівництво командою продавців в організації. Їхніми функціональними обов’язками є:

 • визначення цілей та квот продажів;
 • складання план продажів;
 • аналіз статистичних даних;
 • адаптація торгових площ, знань і умінь персоналу до змін споживчих смаків;
 • наставництво членів своєї торгової команди;
 • контроль за роботою регіональних представництв;
 • вирішення скарг клієнтів щодо придбаних товарів та обслуговування;
 • підготовка пропозицій до бюджету і затвердження видатків;
 • відстежування споживчих смаків і уподобань;
 • визначення рентабельності продукції та послуг;
 • обґрунтування дисконтних ставок або спеціальні цінових планів;
 • планування і координування навчальних програм для персоналу;
 • набір та звільнення працівників тощо.

Економічна кібернетика — це шлях до найкращої професії в Україні і за кордоном.

Обов’язки менеджерів з продажу залежать від масштабу організації, в якій вони працюють. Однак більшість МП керують розподілом товарів і послуг шляхом призначення торговельних площ, встановлення цілей збуту, навчальних програм для торгових представників тощо.

У деяких випадках менеджери з продажу наймають, наймають та навчають новий торговий персонал. Вони консультують торгових представників з питань поліпшення їхніх продажів. У великих мультипродуктивних організаціях МП наглядають за регіональними та місцевими менеджерами. Вони підтримують контакт з дилерами та дистриб’юторами. Аналізують статистику продажів як для визначення потенціалу торгівлі, обґрунтування величини товарів і складських приміщень, так і для контролю за споживчим попитом.

Функції менеджерів з продажу

Менеджери з продажу повинні збирати та інтерпретувати складні дані для орієнтації на найбільш перспективні напрямки (сфери) та визначення найбільш ефективних стратегій збуту. Їм потрібно координувати власні дії з працівниками інших відділів і з клієнтами, тому вони повинні вміти конструктивно комунікувати.

Не дивлячись на ніби специфічне коло завдань, що їх вирішують менеджери з продажів, з останніми добре вправляються випускники кафедри АСМЕ. Економічні кібернетики володіють методами дослідження операцій, зокрема — теорією запасів. Вміють вирішувати оптимізаційні завдання. Успішно конкурують на ринку праці з іншими фахівцями в галузі економіки, працюють HR. Таким чином, ЕК готує цілий пул кращих професій 2022.

Якості, якими мають володіти менеджери продажів

З особистих якостей, якими повинні володіти успішні МП, виділяють:

 • уміння переконувати;
 • цілеспрямованість у досягненні мети;
 • стресостійкість у спілкуванні з підлеглими, колегами, клієнтами;
 • прагнення досконало знати асортимент товарів (послуг);
 • здатність швидко навчатися;
 • спроможність обробляти великі потоки інформації;
 • правильна і гарна мова.

Заробітна плата менеджера з продажу

Цей показник професії залежить від цільного ряду чинників. Головний фактор – уміння спеціаліста продавати товар, продукт, послуги. Зазвичай, працівники у цій галузі мають не надто високу ставку. Але її компенсує певний відсоток, який менеджер отримує від продажів. Крім того, кожна компанія має власну систему премій, бонусів і заохочень.


Менеджер вищої ланки

За кордоном аналог професії, якій по праву належить четверта сходинка рейтингів, називається «Top Manager», або скорочено TM. Менеджер вищої ланки (МВЛ) — це керівники найвищого рангу, що мають титули: голова (голова правління, головний виконавчий директор, керуючий директор, президент, виконавчий віце-президент тощо) і несуть відповідальність за усе підприємство. Насправді їхній статус і заробітна платня перевищує аналогічні показники менеджерів з продажів. Але звичайний випускник — фахівець з менеджменту — без досвіду роботи одразу обійняти посаду МВЛ не може. Саме цим пояснюється четверта позиція у рейтингу професій.

Економічна кібернетика дає студентам, які її вивчають, престижну професію, топові посади, високооплачувану роботу і постійний попит на ринку праці.

Вище керівництво перетворює політику, сформульовану радою директорів, у цілі, завдання і стратегії. Воно проектує спільне бачення майбутнього. Приймає відповідальні рішення, що впливають на всіх в організації (на підприємстві, в установі, компанії), і несе повну відповідальність за успіх чи невдачу.

Попри найменшу чисельність ТОП-менеджерів в управлінському середовищі, ця професія у 2022 залишається затребуваною на ринку праці. Адже від вправності і кваліфікації МВЛ залежать долі багатотисячних колективів.

Функціональні обов’язки ТОП-менеджерів

Їхніми функціональними обов’язками є:

 • планування і управління діяльністю організації (компанії, підприємства);
 • формування і підтримка репутації компанії (установи, закладу) на ринку;
 • отримання прибутку і формування механізмів для його збільшення;
 • контроль за виконанням укладених угод, затверджених бізнес-планів;
 • вирішення економічних, кадрових, орг-технічних питань життєдіяльності підприємства;
 • кадрова політика, організація мотиваційних заходів, оцінка та контроль роботи працівників;
 • налагодження зв’язків із партнерами, підтримка стабільних відносин із ними;
 • при необхідності залучення до вирішення проблем вузьких фахівців й експертів.
 • .

Претенденти на посади вищого керівництва повинні мати лідерські якості. Обов’язковими є добре поставлена мова, здатність мислити логічно, аналітичні здібності. ТОП-менеджеру знадобляться і знання у сфері управління персоналом та керівництва підприємством. Фахівці, про яких тут йдеться, відмінно орієнтуються в економіці, володіють більше однієї іноземними мовами, мають уявлення про діловодство тощо.

Обсяги завдань, що покладаються на представників вищого керівництва, масштаби роботи, швидкість і напруження у вирішенні задач вимагають неабияких фізичних і моральних кондицій. А понаднормова праця і найвища відповідальність компенсуються відповідною оплатою.

Випускники кафедри АСМЕ, які навчаються за освітньою програмою «Економічна кібернетика», у ході навчання отримують весь комплекс знань, необхідний для ТОП-менеджерів. Вони вивчають мікро- та макроекономіку, економіку праці й соціально-трудові відносини, дослідження операцій, системи прийняття рішень, управління проектами інформатизації та багато інших дисциплін. Сьогодні вони очолюють компанії і фірми, ресторани і веб-бюро, інформаційні відділи і підрозділи інформаційної безпеки холдингів.


Креативний дизайнер

На заході ця популярна професія має співзвучну із нашою назву — Creative Designer, або скорочено CD. Креативний дизайнер (КД) — це той, хто використовує дизайнерські навички для просування компанії або її продуктів та послуг. У видавничих, телерадіомовних та рекламних компаніях працюють творчі дизайнери. Креативні посади дизайну займають графічні дизайнери, промислові дизайнери та мультимедійні художники.

Вибирай Економічну кібернетику, отримуй найкращу професію, яка престижна, перспективна, високо оплачувана і користується попитом в Ураїні, Польщі, Нідерландах, Німеччині, Чехії, Словаччині, США і Канаді.

Деякі КД спеціалізуються на художніх творах для публікацій чи веб-сайтів, інші — на упаковці товарів. А дехто з них — на наборах для відео- та кінопродукції. Фахівці цієї професії відіграють важливу роль у житті компаній, допомагаючи їм створювати власну ідентичність, бути впізнаваними, отримувати додаткові прибутки.

Що роблять креативні дизайнери

Креативні дизайнери реалізують власні ідеї або будують власну діяльність на ідеях, створених клієнтами, креативними директорами або менеджерами з маркетингу та реклами. Комерційні КД застосовують мистецтво графіки для підприємств, яким потрібні елементи дизайну для логотипів, пакетів товарів або маркетингових матеріалів.

На електронній арені креативні дизайнери створюють банери для веб-сторінок або графіку для телевізійних передач. У рекламній та видавничій галузі творчі дизайнери роблять графіку для доповнення і (або) ілюстрації статей чи макетів реклами. Досвідчені КД часто можуть змінювати поле діяльності, користуючись набутими навичками. Кілька слів доцільно сказати і про них.

Креативні дизайнерські навички та якості

Оскільки креативні дизайнери часто взаємодіють з творчими колективами, менеджерами та клієнтами, їм потрібні сильні комунікативні навички. Щоб реалізувати на практиці багатство сучасних ідей, вони повинні бути в курсі трендів у виробництві продукції, мистецтві, розвагах, маркетингу та в рекламі.

До кола функціональних обов’язків креативного дизайнера входить створення (генерування):

 • сміливих і неординарних ідей та втілення їх в життя з метою просування на споживчому ринку продуктів компанії;
 • корпоративної графіки та айдентики у вигляді логотипів, кольорових комбінацій, геометрії тощо;
 • унікальних макетів, колажів, інфографіки, презентацій, реклами, дизайну упаковки та ін.;
 • шаблонів для розсилання листів по E-mail та багато іншого.
Креативні дизайнери повинні володіти хорошою організацією та аналітичними здібностями та володіти експертними знаннями щодо творчих інструментів, таких як програми графічного дизайну. У цьому сенсі випускники з економічної кібернетики, які мають творчу жилку, дадуть фори будь-кому. Тому, якщо ви маєте схильність до творчості і не уявляєте свого життя без комп’ютера — йдіть навчатися на ЕК! На кафедрі АСМЕ, яка готує економічних кібернетиів, дадуть знання, що конче необхідні в одній з кращих професій 2022 — креативного дизайнера — навчать моделюванню, роботі з графічними редакторами, розробці сайтів, технологіям створення програмних і інтелектуальних систем тощо.


Менеджер по персоналу (HR-менеджер)

У країнах Євросоюзу, США, Канаді, Японії цю популярну професію називають «Human Resources Manager», або скорочено HR. Менеджер з персоналу (МП) — людина, роль якої є надзвичайно важливою у роботі будь-якої організації, де працюють люди. Насправді, HR вносять фундаментальний внесок у культуру організації, її розвиток та формування виняткового колективу.

Human Resources є універсалом. Це — менеджер або директор з кадрів, що відіграє цілий спектр ролей в організаціях. Залежно від чисельності працівників, змінюється відповідальність кадрових завдань.

Економічна кібернетика — це правильний вибір і оптимальне рішення щодо навчання на кращу професію 2020 року.

Керівники кадрових ресурсів є своєрідними «наглядачами» відділу кадрів та «страховиками» функцій і завдань, які виконує персонал. HR часто розглядаються, як сполучна ланка між керівництвом організації та її працівниками. Це відбувається тому, що до кола їхньої відповідальності входить усе — від надання консультацій щодо стратегічного планування з топ-менеджерами до підбору, проведення співбесід та найму нових працівників.

Що роблять айчари? 

Таким чином, менеджери з персоналу — це професіонали, відповідальні за залучення, мотивацію та збереження найкваліфікованішого потенціалу. Вони керують адміністративними функціями відділу кадрів. У зв’язку з наглядовим характером цієї посади менеджери з людських ресурсів:

 • покликані звертатися до служб, пов’язаних із працівниками;
 • організовувати роботу, навчання та перенавчання співробітників;
 • слідкувати за дотриманням нормативних вимог;
 • формувати кадрову політику організації (компанії);
 • контролювати міжособистісні відносини працівників;
 • здійснювати пошук необхідних кадрів;
 • розробляти систему заохочень (бонусів) і покарань (штрафів);
 • інформувати колектив з кадрових питань, а керівництво — щодо потреб колективу тощо.

Співробітники кадрів є адвокатами як для компанії, так і для людей, які працюють у компанії. Отже, хороший професіонал з персоналу виконує постійний балансуючий акт для успішного задоволення потреб обидвох сторін.

На ринку праці особливо ціняться кадровики, що досконало володіють комп’ютером і можуть самостійно вести (адмініструвати) базу даних кадрів. У цьому сенсі випускники кафедри АСМЕ, які здобули вищу освіту за освітньою програмою «Економічна кібернетика», мають конкурентну перевагу. Вони вивчають економічну інформатику, технології проектування і адміністрування баз даних, мультиагентне моделювання, системи прийняття рішень, власне економічну кібернетику та ін. Усе це робить ЕК перспективною професією 2022.


Викладачі та тренери (коучі)

За межами нашої країни фах, що посідає сьому сходинку у рейтингу професій, називають «Coach». Викладач (тренер, коуч) — це той, хто інструктує та працює зі студентами чи з дорослими клієнтами, з метою підготувати їх до будь-чого. У коло обов’язків коучів входить широкий спектр професійної діяльності — від підготовки до виступів на найвищому рівні у рекреаційних чи професійних видах спорту, до розвитку навичок, що допоможуть людині досягти життєвих та кар’єрних цілей.

Економічна кібернетика — освітня програма, за якою готують фахівців з інформаційних технологій, економіки, системного аналізу, менеджменту, управління персоналом та інших. Це з правильний вибір!

Що робить тренер

Основна відповідальність коуча — мотивувати студента чи клієнта повністю реалізувати власний потенціал у будь-якій галузі або сфері, що потребують вдосконалення. Він також розробляє конкретні набори навичок та цілей, важливих для роботи чи певного тину відпочинку. У процесі спілкування наставника з учнем (учнями, спудеями, курсантами, спортсменами) уміння вдосконалюються.

Тренером може бути приватний вихователь, радник або координатор життєвих навичок. Є три основні напрямки для коучингу. Кожна область вимагає подібного, але різноманітного набору навичок, і в кожній області є багато ніш. Це:

 • атлетичні тренування;
 • кар’єрний коучинг;
 • оздоровчий коучинг.

Атлетичні тренери

Готують спортсменів усіх видів спорту та рівнів кваліфікації до виступів на змаганнях. Використовуючи методики тренувань та психологічну мотивацію, атлетичні тренери допомагають учням досягати своїх фізичних цілей (кондицій) та підтримувати їх на найвищому рівні.

Більшість атлетичних тренерів працюють у середніх та вищих навчальних закладах, як викладачі кафедр фізкультури і спорту. Дехто — у спортивних клубах і секціях. Деякі з них обіймають посади у таборах відпочинку.

Тренери з кар’єри

Оцінюють здібності та інтереси свого клієнта, які пов’язані з його кар’єрним шляхом. Потім вони будують план кар’єрного зростання і прищеплюють клієнту для його втілення відповідні технічні прийоми та навички міжособистісного спілкування.

Тренери можуть скласти пропозицію щодо кар’єри, виходячи з навчальної програми клієнта, або порадити йому здобути більше знань (освіти), щоб досягти відповідного просування кар’єрними щаблями. Тренери з кар’єри також оцінюють особистість свого клієнта за допомогою наукових тестів і знаходять найкращий варіант, виходячи з особливостей особистості клієнта. Бажаний дохід та тип робочого середовища також враховуються.

Бакалаври і магістри з економічної кібернетики, завдяки отриманим під час навчання в універі знанням, гідно виступають у ролі коучів зі створення сайтів, розробки програмного забезпечення на Phyton, JavaScript, PHP, економіко-математичного моделювання, проведення наукових досліджень та багато ін.

Оздоровчі тренери

Пропонують абсолютно інший тип послуг. Вони повністю зосереджені на особистому здоров’ї та самопочутті того, з ким працюють. Ці коучі несуть відповідальність за те, щоб їхні клієнти:

 • уникали поведінки з високим рівнем ризику;
 • дотримувалися плану фізичного удосконалення;
 • досягали розумової ясності та загальної позитивної позиції.

Оздоровчі коучі допомагають позбутися звички куріння, звикнути до здорового харчування і розвитку позитивних міжособистісних стосунків. Вони допомагають клієнтам у досягненні будь-яких інших цілей, що стосуються їхнього способу життя.


Висновки

Таким чином, в межах даної статті ми розповіли хлопцям і дівчатам — випускникам середніх шкіл, гімназій, професійних ліцеїв — про ТОП-7 кращих професій 2022 світових рейтингів, сформований на основі аналізу зарубіжних джерел. Зауважуємо, що усі вони — без винятку! — мають безпосереднє відношення до ЕК. У стінах ХНУ фахівців з перелічених професій готують за освітньою програмою «Економічна кібернетика» на кафедрі автоматизованих систем і моделювання в економіці. Якщо ви зацікавились деталями викладених у статті питань, або хочете більше взнати про вступ до вищого навчального закладу у 2022 році для здобуття елітної професії — звертайтесь на кафедру АСМЕ факультету економіки і управління Хмельницького національного університету!


Ліцензія Creative Commons
Цей матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) — «Міжнародна».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *