Що вміють наші випускники?

Щороку найактуальнішим питанням червня стає «що вміють випускники» після навчання за освітньою програмою ЕК (економічна кібернетика), і це цілком зрозуміло. Адже від набутих у вищому навчальному закладі знань і практичних навичок залежить багато речей у житті молодого спеціаліста. Зокрема — його цінність для ринку праці, а це значить і затребуваність працедавцями; і стартовий рівень заробітної платні; і рівень поваги в очах рідні, друзів, колег; і самоповага. Дана стаття покликана відповісти на запит, який турбує абітурієнтів 2020 та їхніх батьків.

У ході навчання студенти-кібернетики опановують фундаментальними теоретичними предметами у галузі економіки і АІС (автоматизованих інформаційних систем). Вони вивчають методи математичного моделювання і оптимізації. Отримують підвалини в царині програмування та комп’ютерних технологій. Оволодівають азами електронного бізнесу. Досліджують штучний інтелект (ШІ) і його можливості.

Під час навчання бакалаврів і магістрів викладацький склад кафедри автоматизованих систем і моделювання особливу увагу приділяє перманентній і безперервній комп’ютерній підготовці майбутніх кібернетиків, яких готують для роботи в економіці. Опанувавши навчальними програмами, наші випускники вміють усе, що від них очікує економічна сфера.

Випускники економічної кібернетики на кафедрі АСМЕ – часті гості. У матеріалі, на який веде лінк, є оповідь про одну із зустрічей в рамках програми «Мotivating cybernetics» з двома у минулому звичайними студентами-кібернетиками, які – як і всі наші випускники – працюють за фахом.

Професійні потенції випускників

Кожний підготовлений у стінах Хмельницького національного університету фахівець з економічної кібернетики здатний:

 • розробляти та доводити до практичної реалізації науково-обґрунтовані рішення;
  проводити економічний аналіз об’єктів господарювання різних форм власності;
  розв’язувати економічні задачі із застосуванням засобів автоматизації та сучасної обчислювальної техніки;
 • проектувати та впроваджувати інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу, консалтингу, коучингу;
 • здійснювати обґрунтований підбір кадрів для виконання заданого кола завдань і керівництво діяльністю колективу проектувальників, аналітиків, економістів тощо;
  застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у власній фаховій діяльності;
 • проводити наукову діяльність в галузі економіки та соціологічних досліджень.

Вирішувані завдання

До кола типових виробничих функцій і задач, що покладаються на випускника ЗВО — фахівця з економічної кібернетики — входять:

 • Стратегічне планування діяльності підприємства і розробка тактики втілення плану у життя;
 • Проектування інформаційних систем та доведення проектів до практичної реалізації;
 • Управління діяльністю як цілого трудового колективу, так і окремих його ланок;
  Аналіз розвитку, синтез прогнозних моделей та передбачення на їх основі соціально-економічних явищ і процесів, які відбуваються в економічному житті суспільства;
 • Створення програм запобігання негативним явищам і оздоровлення підприємства;
 • Виявлення імовірних проблем в суспільно-економічному житті соціума, обґрунтування шляхів їх уникнення та (або) подолання;
 • Визначення завдань забезпечення ефективної діяльності підприємства, отримання аналітичних висновків, прогнозування дієвості вжитих заходів;
 • Усебічна та об’єктивна оцінка дійсного економічного стану підприємства, компанії, фірми;
 • Розробка раціональних стратегій перевезень та збуту продукції підприємства;
 • Постановка економічних задач з використанням економіко-математичного моделювання;
 • Удосконалення і адаптація до конкретних завдань існуючих методів аналізу, у тому числі — стосовно ринку праці;
 • Здійснення достовірного прогнозування результатів фінансової діяльності підприємства тощо.

Висновок

Таким чином, компетенції кібернетиків — перспективні і витребувані на українському і Європейському ринках праці. Ми припускаємо, що не все з викладеного у цій статті може бути зрозумілим. Тому запрошуємо зв’язатися з нами за допомогою E-mail cybernetics@gmail.com або по телефону +38(097)454-96-77. Співробітники нашої кафедри, відповідальні за вступ-2020 дадуть вичерпні відповіді на все стосовно того, що вміють наші випускники, що вивчають, як живуть, де працюють, починаючи ще з третього курсу, та на безліч інших. Пишіть! Дзвоніть! Ми — на зв’язку!