ОП ЕК (магістр) проєкт 2022

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості, інакше Цікаво? Давай дивитися далі разом!..