Онлайн засідання кафедри АСМЕ

28 квітня поточного року на кафедрі АСМЕ відбулось онлайн-засідання на базі ZOOM, присвячене вступу – 2020 (професійно-орієнтаційній роботі з потенційними абітурієнтами), та навчальному процесу в період навчання в умовах карантину. Функціонування маршруток і громадського транспорту у специфічному режимі і карантинні обмеження не вплинули на відвідуваність.

Попри особливості весняного семестру у ХНУ, на заході були присутні усі викладачі.

Порядок денний

До розгляду пропонувалось чотири моменти:

 1. Організація профорієнтаційної роботи с майбутніми студентами;
 2. Організація навчального процесу і звітності в електронних журналах на період карантину. Особливості підготовки і проведення підсумкового контролю;
 3. Діяльність кафедри АСМЕ у другому півріччі 2019 – 2020 навчального року;
 4. Різне.

1. Профорієнтація

Обговорення вступної компанії характеризувалося зацікавленістю і налаштуванням на позитивний результат кожного члену колективу нашої кафедри, спрямованого на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі економічної кібернетики. Серед важливих моментів відзначалась необхідність:

   • надання кафедральним ресурсам в інтернеті профорієнтованої спрямованості;
   • просування сайту кафедри АСМЕ в домені km ua у пошуковій видачі;
   • просування у видачі пошукових систем Google і Яндекс кафедральних сторінок в соціальних мережах, відкритих у 2020 році;
   • вивчення можливості започаткування та розвитку власного каналу в youtub;
   • популяризація серед потенційних абітурієнтів інформації про умови проживання в гуртожитку факультету;
   • поширення відомостей про модульне середовище ХНУ, електронні журнали, можливості дистанційного навчання у ХНУ за освітньою програмою економічна кібернетика.

Окрему увагу акцентовано на досягненнях кафедри в плані профорієнтаційної роботи:

   • створено та розвивається сайт asme. khnu. km. ua;
   • цікавим і актуальним контентом наповнюються сторінки на ФБ та в Інстаграм;
   • як заходи популяризації освітньої програми “Економічна кібернетика” запроваджено флешмоби “Кібернетик на карантині” і “Я-кібернетик”.

При обговоренні питання викладачі торкалися особливостей проведення пояснювальних, професійно орієнтованих і агітаційних заходів у випускних класах районних центрів Хмельницької області – Кам’янці Подільському, Старокостянтинові, Дунаївцях, Меджибожі та ін. Не залишилися поза увагою і аспекти, пов’язані з відмінностями руху маршруток у напрямках райцентрів Поділля, роботи Інтернету у віддалених селах та ін.

2. Навчання і контроль рівня знань під час карантину

Обговорення другого питання точилося навколо Порядку організації освітнього діяльності за технологіями дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті. Коротко наведемо головні моменти, що стосуються rонтроль та оцінювання результатів навчання:

Контрольні заходи у ХНУ організовуються відповідно до затверджених графіків навчального процесу для усіх спеціальностей, курсів денної і заочної форми навчання у віддаленому режимі, із використанням дистанційних онлайн- і офлайн- технологій. Контроль за опануванням студентами освітньої програми та навчальних дисциплін зі сторони викладача передбачає ряд дій. Зокрема, викладач:

   • згідно з розкладом занять контролює навчальну діяльність здобувачів вищої освіти, проводить моніторинг активності студентів у Moodle та оцінює результати виконання практичних (лабораторних) робіт, індивідуальних домашніх та контрольних завдань тощо відповідно до графіка освітнього процесу;
   • організовує поточний тематичний (модульний) контроль згідно з робочим планом навчальної дисципліни, розміщеним на початку семестру на відповідній сторінці Moodle. При цьому усі види поточного контролю проводяться із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на базі системи Moodle і платформи Zoom (аудіо-, відеоконференції, вебінари), за умови забезпечення аутентифікації особи кожного студента. Як виняток допускається проведення поточного контрольного заходу у телефонному режимі;
   • своєчасно заносить поточні оцінки студентів до електронних журналів, а результати підсумкових заходів – не пізніше наступного дня після проведення – до електронних відомостей;
   • після зняття карантинних обмежень виставляє підсумкові оцінки заліково-екзаменаційної сесії до студентських залікових книжок.

3. Кафедральна діяльність

Особлива увага приділялась питанням доброчетності. Було наголошено, що у випадку виявлення проявів недоброчесності з боку учасників освітнього процесу завідувач кафедри АСМЕ керується виключно Положенням про дотримання доброчесності учасниками освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті. При цьому на викладацький склад покладається і обов’язок вимагати від студентів дотримання доброчинності.

Засідання кафедри АСМЕ
Економічна кібернетика
Хмельницький національний університет
2020

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *