21 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КІБЕРНЕТИКИ

Вступ на навчання за освітньою програмою Економічна кібернетика в ХНУ відкриває абітурієнтам перспективу високих заробітків і гарантованого працевлаштування.

Сьогодні кафедра АСМЕ Хмельницького національного університету разом із усім людством відзначає Міжнародний день кібернетики. А хто і чому обрав цей день для багатьох лишається загадкою. Одні думають, що вибір було зроблено випадково. Інші схильні пов’язувати його з видатними подіями, які відбувалися у житті кібернетичної спільноти після того, як сформувалась сама наука. Насправді ж справа виглядає трохи інакше. Хочете знати як? Тоді ми зараз про це розповімо!

Розробники лабораторії інтелектуальних досліджень ТОО BBS-IT в якості календарної дати святкування Дня кібернетики обрали і запропонували 21 травня не випадково. Вибір ніяким чином не пов’язаний ні з подіями у житті молодої кібернетичної спільноти, ні з А. Ампером, ні з засновником кібернетики Н. Вінером.

Це — день народження…

Стародавній філософ Платон започаткував вжиток терміну кібернетика у царині державного адміністрування (управління)

Платона (Арістокла)! Адже саме цей учень Сократа та древньогрецький філософ першим застосував термін «кібернетика» у галузі державного управління. Та й у перекладі з грецької це слово означає «мистецтво управління».

Кібернетика досліджує закони перетворення і модифікації інформації в системах управління (СУ, СК — від «керування»). Останній термін (СУ) — це не тільки різноманітні прилади, що функціонують в автоматизованому режимі (під контролем людини), і сучасні девайси. Його сенс охоплює ще й системи регулювання в живих організмах та складні конгломерації інституцій керування суспільством. Предметом же кібернетики виступає усе, що придатне до формалізації та опису за допомогою математичних співвідношень й може бути змодельованим за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Особливістю сучасної кібернетики є те, що в ній головує — як це не дивно! — не математичний аналіз, а:

  • математична логіка;
  • теорія інформації;
  • теорія ігор;
  • теорія алгоритмів.

Завдяки комплексній взаємодії усього переліченого будь яке явище можна відтворити і дослідити на ЕОМ, у зручному і наочному вигляді інтерпретувати отримані результати, спрогнозувати тенденції розвитку подій і наслідки втручання в них людського чинника.

Наріжним поняттям нашої науки є інформація. Будь-які відомості, якими між собою обмінюються система керування і об’єкт управління, відіграють роль вихідних даних для кібернетики. Вони подаються на вхід моделей. Ті опрацьовують дані і — в залежності від призначенні — синтезують результати, придатні для прогнозування, обґрунтування і прийняття управлінських рішень тощо.

Економічна кібернетика — це майбутнє кожної гілки економіки, банківської сфери, управління персоналом, підприємством галуззю. Поступити вчитися на ЕК можна у Хмельницькому національному університеті.

Усе це уможливили сучасні інформаційні технології і відповідна технічна підтримка. Довільну інформацію — звукову, зорову, текстову, навіть тактильну — з необхідною точністю можна представити у квантифікованій (дискретній) формі. Одна з таких форм — цифрова. Подріблену на невеличкі порціїї інформацію еквівалентно подають за допомогою послідовностей цифр підходящої для цієї мети системи числення. Традиційно — у двійковій. Зокрема, обчислювальна техніка оперує одиницями і нулями.

Завдяки розвитку кібернетичної науки, з’явилися речі, про які раніше навіть не мріялося. Це:

  • пристрої, які самоналаштовуються;
  • системи, що самі здатні навчатися;
  • техніка з програмним управлінням;
  • алгоритми і програми, які відтворюють себе і собі подібне.

З кожним роком ці інформаційні технології (інакше, ІТ) набувають дедалі швидшого і масштабнішого розвитку. Вони проникають у кожну галузь людської життєдіяльності, економіки і виробництва. Починають домінувати в управлінській сфері.

З розвитком класичної кібернетичної науки з’явилась її перспективна галузь — економічна кібернетика. Вона сприяє діджиталізації та автоматизації планування, аудиту і керування бізнес-проєктами.

У медицинській царині виникла і розвивається автоматизація діагностики. За допомогою IT-технологій тут управляють штучно створеними органами. За безпосередньої участі кібернетиків моделюють процеси, що відбуваються в біологічному організмі під дією зовнішніх чинників, впливу лікарських препаратів, втручання патологічних форм тощо.

Як бачимо, сьогодні кібернетика володіє де-факто необмеженими можливостями. Її всеосяжні масштаби охоплюють усі сфери життя окремої людини, колективу, суспільства й усього людства. Мистецтво управляти вийшло за межі інформаційної області і поширилось на економіку, політику, соціологію, медицину, сягнуло у космос і зупинятися вочевидь не збирається. Ми керуємо співробітниками компанії, навчального закладу, державної установи. Ми дистанційно управляємо технікою, впливаємо на власне і життя планети. І усе — завдяки кібернетиці! Тож гідно відзначимо її день народження новими звершеннями в економічній науці!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *