Про спеціальність Економічна Кібернетика

Група економічної кібернетики ЕК16-1 випускається бакалаврами 2020

На цій сторінці сайту ми школярам випускних класів і абітурієнтам вступної кампанії 2022 коротко розкажемо про насправді унікальну спеціальність, фахівців з якої готує кафедра автоматизованих систем управління в економіці або скорочено — АСМЕ. Це — «економічна кібернетика» (ЕК).

Що таке економічна кібернетика

Назва освітньої програми засвідчує належність фахової діяльності спеціалістів цієї спеціальності до інформаційних технологій в економіці. Не дивно, що в усіх документах, починаючи від кафедральних і закінчуючи тими, що затверджені Міністерством освіти України, словосполучення «економічна кібернетика» (скорочено, ЕК) супроводжується ще одним — «051 Економіка».

Хто такий економічний кібернетик

З оглядом на сказане вище, наш випускник — це програміст + економіст + аналітик. Володіння сучасними інформаційними технологіями у взаємозв’язку зі знаннями економічних процесів робить наших бакалаврів і магістрів з економічної кібернетики по-справжньому універсальними фахівцями для народного господарства, державних структур і приватного бізнесу.

Отже, економіст-кібернетик — це сучасний фахівець у галузі економіки, який досконало володіє комп’ютерною технікою. При виникненні різноманітних критичних і (або) проблемних ситуацій на об’єктах господарювання (промислових і сільськогосподарських підприємствах, організаціях, установах) він:

 • здійснює ґрунтовний і всебічний аналіз ситуації;
 • знаходить кілька раціональних виходів із неї;
 • обґрунтовує оптимальний варіант вирішення;
 • приймає дійсно вірне рішення; прогнозує ризики на шляху його реалізації;
 • запобігає розвитку подій у небажаному напрямку.

Усе перелічене економічний кібернетик здійснює із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, відповідного системного і прикладного програмного забезпечення, економіко-математичних моделей.

Якщо для вирішення поставленого завдання якоїсь компоненти не вистачає, фахівець з ЕК:

 1. формулює технічне завдання на створення необхідної апаратної складової, узгоджує проект і контролює хід його виконання;
 2. розробляє ТЗ на програмне забезпечення і приймає участь у його створенні;
 3. знаходить потрібні методи і моделі або самостійно їх синтезує.

Чи є на Заході економічні кібернетики

Так, є. Це — одні з найбільш високо оплачуваних спеціалістів. Але тут доцільно згадати про один важливий нюанс. При його поясненні вдамось до наступної аналогії.

Нашій назві країни «Німеччина» відповідає абсолютно неспівзвучний англійський варіант «Germany» та німецький «Deutschland». Так само і нашим фахівцям з економічної кібернетики на Заході відповідають зарубіжні фахівці, які в Німеччині називаються Fachanalyst Specialist, а у Великій Британії — Analyst (дослівно — фахівець-аналітик).

Переваги економічного кібернетика (фахівця з аналітики)

Відомий афоризм стверджує: «Хто попереджений — той озброєний». Це і є девізом фахівця-аналітика. Без таких спеціалістів підприємства, що наблизились до халепи або втрапили до неї, не мають жодних шансів приймати дієві (економісти кажуть «ефективні») і правильні рішення.

Тому уся історія західних економік є свідченням того, що сила та міць провідних в соціально-економічному розвитку держав тримається на знаннях і уміннях управляти підприємствами і персоналом фахівцях-аналітиках. Там фактично всі рішення — від інвестування в акції та валюту, до купівлі і (або) продажу компаній — приймаються не за вказівкою керівництва. Головним рушієм інвестиційних, об’єднувальних (подрібнювальних) проектів та продажів виступають чіткі і точні математичні розрахунки із застосуванням економіко-математичних моделей.

Уміння бакалаврів і магістрів синтезувати адекватні економічним процесам і явищам моделі є ключовим. Саме завдяки моделюванню і прогнозуванню наші випускники цінуються на ринку праці.

Чотири базові складові ЕК

Економічна кібернетика являє собою синтез чотирьох фундаційних складових:

 • математики;
 • інформатики;
 • економіки;
 • системного аналізу.

Розглянемо по черзі кожну. Почнімо з першої.

      Математика

Математика — одна з підвалин економічної кібернетики. Саме завдяки математичним розрахункам створюються моделі і обґрунтовується вибір доцільного рішення на промисловому чи сільськогосподарському підприємстві, на будівництві, у державній установі, в приватному бізнесі тощо.

Представники спеціальностей, які у чесній конкурентній боротьбі програють економічній кібернетиці, вигадують різноманітні нісенітниці. Наприклад, вони розповідають абітурієнтам, ніби на ЕК вчитися дуже важко через велику кількість математики. Насправді ж студенти-кібернетики вивчають одну й ту ж саму математику, що й їхні однокурсники з економічного факультету. Для усіх економічних спеціальностей викладається одна й та ж дисципліна, яка називається вища математика для економістів. А навчальні програми підготовки бакалаврів з усіх (!) економічних спеціальностей складено так, що обсяг «математичних годин» і кількість підсумкових контрольних заходів (заліків, іспитів) однаковий.

Після опанування математичними знаннями студенти-кібернетики без проблем застосовують їх для вирішення практичних задач. Звичною справою вони вважають створення економіко-математичних моделей для конкретного підприємства (галузі, навіть економіки у цілому). Такі моделі створюються з метою:

 • вибору кращої стратегії розвитку підприємства чи галузі;
 • визначення найкращих шляхів подолання кризових і негативних явищ;
 • знаходження резервів для вирішення поточних і стратегічних завдань;
 • максимізації прибутку, мінімізації (оптимізації) витрат, тощо.

Ну, і крім переліченого, знання основ «цариці наук» дають кібернетикам краще розуміння роботи надпотужних комп’ютерів і можливість використовувати їх найбільш ефективним способом.

      Інформатика

Інформатика відіграє вирішальну роль при виконанні економістами-кібернетиками (інакше, фахівцями-аналітиками) безлічі клопітких і рутинних обчислень. Складність прийняття рішень при цьому компенсується глибоким професійним знанням нашими випускниками інформаційних технологій, програмування і адміністрування баз даних. Тому у навчальних програмах дисциплін враховані всі сучасні реалії цього світу — від експлуатації настільних комп’ютерів до програмування мобільних додатків.

      Економіка

Без розуміння принципів і характеру економічних процесів неможливо ефективно працювати в банках, податкових інспекціях, в керівництві та IT-відділах сучасних підприємств. Сьогодні знання економічних законів виявляється необхідним і в роботі таких структур, як прокуратура України, МВС, СБУ, НАБУ та ін. Тому випускники з економічної кібернетики кафедри АСМЕ, які на додаток до математики і інформаційних технологій озброєні ще й базовими знаннями економіки, набувають неабиякої конкурентної переваги при влаштуванні на перспективну і цікаву роботу в усіх без винятку секторах народного господарства, державної безпеки і державного управління.

      Системний аналіз

Це — квінтесенція розвитку системного мислення фахівців кібернетиків (аналітиків). Дослідження складних явищ, процесів, систем і окремих економічних об’єктів у комплексі взаємозв’язків і взаємодії один з одним і зовнішнім середовищем:

 • уможливлюють формалізацію нечітких і слабко структурованих проблем;
 • дозволяють обґрунтувати вибір інструментарію для їх вирішення; дають підґрунтя для формулювання технічних завдань на синтез моделей;
 • служать основою прийняття рішень тощо.

Тому і в цьому питанні підготовка фахівців з економічної кібернетики провадиться на серйозному і відповідальному рівні.

Головна мета професійної діяльності економічних кібернетиків

Отже, прогнозування та аналіз різних процесів економіки здійснюється за допомогою математичних моделей, які реалізовані із застосуванням інформаційних технологій. Слід зазначити, що математика та інформатика є головними інструментами для досягнення основної мети фахової діяльності економістів-кібернетиків. А коротке формулювання останньої таке (див. наступний виділений фрагмент).

 

Ціль ЕК — забезпечити стале економічне зростання, процвітання і добробут на усіх рівнях — від приватного бізнесу, малого підприємства, до групи компаній, холдингу, галузі та економіки держави у цілому.

 

Що потрібно для вірного вибору спеціальності

Щоб правильно вибрати спеціальність, абітурієнтам важливо чітко уявляти власну мету. Життєвий досвід підказує нам, що тут цілком доречно зробити узагальнення.

У всіх вчорашніх випускників школи вона добре відома. Це — отримання після закінчення закладу вищої освіти (ЗВО, раніше — ВНЗ, виш, ВУЗ) перспективної роботи, яка дасть можливість:

 • гідно заробляти;
 • професійно самореалізовуватися;
 • підніматися вгору кар’єрними щаблями;
 • здобути повагу рідні, друзів, знайомих і т. і.

Колектив викладачів, що навчає студентів за освітньою програмою економічна кібернетика на кафедрі АСМЕ відповідально заявляє. Усі випускники спеціальності з абревіатурою «ЕК» користуються величезним попитом на ринках праці не тільки міста Хмельницького і Подільського краю, а й інших міст, областей і країн.

Тому, якщо ви плануєте працювати у різних куточках планети, вибір економічної кібернетики — це правильне, а для тих, хто здобуватиме вищу освіту за контрактом, ще й оптимальне у фінансовому відношенні рішення. «Оптимальне» тому, що за одні кошти студент набуває трьох (!) фахів: економіста, айтішника та системного аналітика. Жодна інша освітньо-професійна програма не володіє подібним потенціалом!

Кілька слів про випускників

Наш університет за спеціальністю «Економічна кібернетика» своїх перших «піонерів-кібернетиків» випустив у 2001 році. Серед студентів-випускників маємо таких, що захистили дисертації і залишитися викладати в нашому вузі. Усі інші зараз займають престижні посади, мають цікаву роботу, отримують гідну платню, користуються беззаперечним авторитетом в однокашників з економічного факультету.

Серед посад, що їх посідають економічні кібернетики:

 • головні бухгалтери і економісти;
 • фінансові і генеральні директори підприємств;
 • керівники філій всесвітньовідомих компаній у регіонах;
 • менеджери-економісти;
 • керівники відділів і служб інформаційної безпеки;
 • програмісти і ІТ-компаніях зі світовими іменами;
 • адміністратори баз даних багатотисячних колективів;
 • керівники служб безпеки інформації в агрохолдингах, банківських, фінансових, державних установах; 
 • приватні підприємці і т.і.

Багато хто з наших бакалаврів і магістрів можуть похвалитися тим, що знайшли вдалу роботу в великих містах України і за кордоном — у Польщі, Німеччині, Нідерландах, США, Канаді, та ін.

Зазначимо, що перераховані вище посади і робота дісталися економістам-кібернетикам з ХНУ не по знайомству чи завдяки родинним зв’язкам. Головну роль відіграли виключно знання і уміння, отримані на кафедрі автоматизованих систем і моделювання в економіці.

Що випускникам дає ЕК для фахового маневру

Майже щороку на нашу кафедру надходять різні пропозиції з приводу роботи для випускників економічної кібернетики від фінансових компаній, банків, IT-компаній, з інших університетських кафедр тощо. Фахову спрямованість, яка студенту насправді припадає «до душі», він обирає собі самостійно. Як правило, це відбувається під час навчання на третьому курсі або після його закінчення.

Когось може більше цікавити фінансова стійкість комерційного банку. Когось — ринок цінних паперів або діяльність на валютних біржах. Комусь ближче до душі проблематика управління регіональною економікою. Комусь виявляється цікавішим формування податкових надходжень до бюджету країни. А хтось прагне розробляти програми, впроваджувати інноваційні інформаційні проекти та ін.

Усі ці напрямки (і не тільки наведені у даній статті) можуть бути опановані сьогоднішніми абітурієнтами — завтрашніми студентами з економічної кібернетики завдяки кафедрі АСМЕ.

Ще трохи — про переваги навчання на економічній кібернетиці

Сучасний успішний світ — це конгломерат інформаційних технологій, інновацій та фінансів. Розуміння засад функціонування цього складного утворення і володіння його ключовими аспектами — ось найголовніше, що економічна кібернетика дає тим, хто вирішить зв’язати із нею власну долю.

Слід зазначити, що наріжною перевагою навчання за освітньою програмою «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 «Економіка») є її доведена універсальність. Випускник ЕК отримує здатність системно мислити. Тому і працювати він може всюди, де є інформаційні технології та бізнес.

 

Випускники ЕК можуть не тільки бачити поточні проблеми, а й передбачити їх. Кібернетики — як ніхто інший серед економістів — вирішують економічні проблеми швидко, якісно, ефективно.

 

Замість висновку

Якщо вам цікаво, тоді саме час познайомитися з умовами вступу на майбутню спеціальність «Економічна кібернетика». А якщо у вас з’являться питання — наші консультанти дадуть вичерпну відповідь на кожне з них. Заходьте до нас у 517 аудиторію в 4-му корпусі ХНУ по вулиці Інститутській, дзвоніть по +38(097)454-96-77, пишіть на cyberneticskhnu@gmail.com, щовівторка долучайтеся до онлайн-конференцій на платформі Zoom, що проводяться саме для спілкування з абітурієнтами та батьками з приводу вступу.  До зустрічі у приймальній!

Ліцензія Creative Commons
Матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons (із зазначення авторства) 4.0 Міжнародна.

5 коментарів до “Про спеціальність Економічна Кібернетика”

 1. Декілька років назад закінчила магістратуру спеціальності «Економічна кібернетика».

  На даний момент працюю проектним менеджером в київській компанії. Задоволена своєю роботою та щаслива, що базу для початку кар’єрного росту отримала завдяки своїй спеціальності.

  Гарно надана інформація, допомога при складнощах зі сторони викладачів на висоті. Просто та зрозуміло донесуть як вищу математику, так і базу по програмуванню. Саме завдяки останньому я розуміла з самого початку як будується система та основні її нюанси.

  Взагалі кафедра АСМЕ на 5,5 років стала моєю другою сім’єю. Внесок викладачів неоціненний.

 2. Я закінчила спеціальність “Економічна кібернетика” декілька років і з впевненістю можу сказати, що жодного разу не пожаліла.

  Зараз я працюю в ІТ компанії як Project Manager та Business Analyst. Звісно, можна сказати, що менеджером може стати будь-хто з кафедри менеджменту, але для IT галузі це не працює таким чином. Ти повинен мати не тільки комунікаційні та менеджерські навички, а й розуміння процесів побудови архітектури будь-якого додатку, основи вебпрограмування, основи прогнозування. До того ж, вміти працювати з великим об’ємом інформації (це певно одне з найважливіших), Шукати способи її опрацювання і видачі необхідного результату. Саме цього і можна навчитись на спеціальності “Економічна кібернетика”.

  Основні спеціальності, які викладають на кафедрі АСМЕ, найбільше пригодились.
  З того, що я використовую це і методи знаходження критичного шляху, і написання технічного завдання (оформлення нічим не поступається магістерській роботі ;), і планування ресурсів тощо.

  Щодо працевлаштування, то немає проблеми, якщо є ті знання, що я перечислила. Можна розвиватись як у сфері проектного менеджменту і здавати на різні сертифікації, так і йти на посади топ менеджменту.

  І Дуже-дуже вдячна колективу кафедри за ті теплі роки.

 3. Закінчив спеціальність “Економічна кібернетика”, закінчував спеціаліста.

  Професійний шлях (веб-розробка) обрав саме в університетські роки. Наразі працюю в IT, cвій шлях починав як Junior PHP Developer, зараз працюю на позиції Team Lead. Робота вимагає як технічних навичок, так і навичок оцінки, планування і управління.

  Основи професії здобув саме на базі данної спеціальності. Викладались як технічні дисципліни, так і дисципліни повязані з управлінням ресурсами, плануванням, і менеджментом. Кафедра надає фундаментальні знання, і базу для початку кар’єрного росту.

  Дуже вдячний викладацькому складу кафедри АСМЕ за 5 не забутніх років, які сформували ще одного спеціаліста.
  Дякую !

 4. Закінчила спеціальність Економічна кібернетика 2 роки тому, отримала магістра.
  По рекомендації Проскурович О.В. пішла на співбесіду до однієї компанії та пройшла її. Працюю фахівцем зовнішньекономічної діяльності, а якщо точніше займаюся продажкю плівки на експорт. Можна подумати, що продавати легко і що тут такого, проте у даній роботі потрібні навики англійської мови, діловодство, робити різні аналізи та планування. Дуже часто доводиться робити різні графіки для майбутнього планування, аналізи минулих результатів і у цьому мені дуже пригодилися знання здобуті по спеціальності.
  Дуже часто кажуть, що університети не забезпечують роботою, проте мені кафедра АСМЕ дуже у цьому допомогла, за що я їй дуже вдячна, отримати роботу і досить престижну одразу під час навчання не легко.
  Викладачі на кафедрі найкращі, вони завжди допоможуть і у цьому можна не сумніватися.

 5. від імені кафедри дякую кібернетикам, які відгукнулись на прохання розповісти про себе і те, як влаштувались у житті після випуску за освітньою програмою “Економічна кібернетика”.
  дуже сподіваємось на те, що випускники нашої спеціальності активніше долучатимуться до коментарів про те, чим вони займаються, що сподобалось під час навчання, що б вони хотіли (радять) змінити (покращити, доповнити тощо) у підготовці фахівців з економічної кібернетики і аналітики.
  зичу усім міцного здоров’я і успіхів!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *