Інформація про кафедру Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці існує з 1996 р., ефективно розвивається і створює усі умови для підготовки вискококваліфікованих фахівців у галузі економічного аналізу й управління на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях: бакалавр, магістр, аспірант, науковий співробітник.

Високий рівень викладання, створення навчально-методичної бази, керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів забезпечують 5 докторів економічних наук, 12 кандидатів економічних та технічних наук.

Спеціалісти кафедри створили і супроводжують розвиток кількох потужних інформаційних систем, які успішно використовуються у нашому університеті, отримали ряд нагород на міжнародних виставках і конкурсах в галузі освіти й інформаційних технологій.

У навчальному процесі викладачі кафедри використовують новітні мультимедійні та інформаційні технології. Це суттєво покращує якість сприйняття навчального матеріалу студентами.
Для студентів-випускників існує можливість вступу до аспірантури за напрямком “математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” для подальшого підвищення рівня освіти і здобуття наукового ступеня. Серед наших випускників є такі, що успішно захистили кандидатські дисертації.

За останні два роки оновлено два комп’ютерних класи кафедри новими сучасними комп’ютерами.

Очолює кафедру автоматизованих систем і моделювання в економіці д.е.н, професор, провідний фахівець у галузі кібернетики Григорук Павло Михайлович.


Склад колективу кафедри АСіМЕ

Григорук Павло Михайлович – д.е.н., професор. Викладає дисципліни: “Інформаційні технології та моделювання”, “Економетричне моделювання”, “Математичні моделі в менеджменті та маркетингу”. Автор навчального посібника: “Багатомірне економіко-статистичне моделювання”, монографії “Аналіз даних маркетингових досліджень”.

Більовський Костянтин Едуардович – к.е.н, доцент. Викладає дисципліни “Web-програмування”, “Інформаційні системи в економіці”, “Корпоративні інформаційні системи”, “Комп’ютерні мережі”. Співавтор монографії “Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно-ручної праці”.

Вальков Олександр Броніславович – ст. викладач. Викладає дисципліни: “Економічна кібернетика”, “Електронна комерція”, “Інформаційний бізнес”, “Інформаційні технології та моделювання”, “Основи програмування”.

Горбатюк Катерина Володимирівна – к.е.н., доцент. Викладає дисципліни: “Дискретний аналіз”, “Прогнозування соціально-економічних процесів”, “Актуарні розрахунки”, “Системний аналіз”, “Економіко-математичне моделювання”. Співавтор монографії “Экономико-математические модели в нормировании труда”.

Дзяна Інна Григорівна – ст. викладач. Викладає дисципліни: “Інформаційні технології та моделювання в економіці”, “Чисельна оптимізація”, “Комп’ютерний практикум”.

Дупляк Ольга Миколаївна – к.е.н. Викладає дисципліни: “Економічна інформатика”, “Економіко-математичне моделювання”, “Кібернетечні основи побудови економічних систем”, “Інформаційні технології в освіті”, “Комп’ютерний практикум”, “Теорія та моделі штучного інтелекту”. Співавтор монографії “Моделювання процесу формування іноваційної стратегії на промислових підприємствах”.

Завгородня Тетяна Павлівна – д. е. н., професор. Викладає дисципліни: “Економічна кібернетика”, “Економетрика”, “Дослідження операцій”, “Кібернетичні основи побудови економічних систем”, “Стохастичні основи побудови економічних систем”. Автор монографії “Оценки затрат и результатов труда” та співавтор численних монографій. Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій, надруковано понад 70 навчально-методичних розробок.

Мазарчук Андрій Юрійович – к.е.н., доцент. Викладає дисципліни: “Інформатика”, “Системи управління базами даних”, “Технологія створення програмних та інтелектуальних систем”, “Експертні системи”, “Теорія і моделі штучного інтелекту”. Автор навчального посібника “Інформатика”. Співавтор монографій “Моделювання процесів праці” та “Моделювання процесу формування іноваційної стратегії на промислових підприємствах”.


Манталюк Ольга Володимирівна
– к.е.н, доцент. Викладає дисципліни: “Моделювання економіки”, “Моделювання економічної динаміки”, “Математичні моделі в маркетингу та менеджменті”.

Овчиннікова Олена Русланівна – к.е.н, доцент. Викладає дисципліни:”Економічна кібернетика”, “Економіко-математичне моделювання”, “Економетрика”, “Економетричне моделювання”, “Прикладні задачі прогнозування соціально-економічних процесів”, “Моделювання демографічних процесів”, “Математичні моделі трансформаційної економіки”. Автор більше 70 наукових праць у галузі міграції населення.

Проскурович Оксана Василівна – к.е.н, доцент. Викладає дисципліни: “Ефективність інформаційних систем”, “Інформаційний бізнес”, “Економіко-математичне моделювання, “Моделювання системних характеристик в економіці”. Автор навчального посібнику “Комп’ютерні технології економічного аналізу”, співавтор монографії “Моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці”.

Щука Володимир Георгійович – к.т.н., доцент. Викладає дисципліни: “Системи підтримки прийняття рішень”, “Управління проектами інформатизації”, “Корпоративні мережі та телекомунікації”, “Інформаційні системи та технології”, “Інформаційні технології та моделювання”, “Персональні комп’ютери та пакети прикладних програм”, “Економіко-математичне моделювання”, “Економічна інформатика”.

=============================================

Куліков Олександр Миколайович – завідувач лабораторіями.

Бурлакова Олена Євгенівна – інженер ІІ категорії.

Яцковський Олександр Євгенійович – інженер І категорії.

Зліва направо перший ряд: І.Г. Дзяна, О.В. Манталюк, О.Р. Овчиннікова, Г.В. Гаврилюк, О.Є. Бурлакова;
другий ряд: О.О. Куликов, К.Е. Більовський, А.Ю. Мазарчук, П.М. Григорук, О.В. Проскурович, В.Г. Щука, О.М. Куліков.

Доценти кафедри А.Ю. Мазарчук та К.Е. Більовський з 1999 року є розробниками впровадженої в університеті інформаційної системи “Електронний університет”, яка відзначена численними нагородами на міжнародних виставках і конкурсах в галузі освітніх інформаційних технологій навчання.
Дана система забезпечує усі структурні підрозділи університету ефективними автоматизованими засобами контролю та управління навчальним процесом.
Впроваджена і здійснюється постійна підтримка модульного середовища для навчання на базі системи MOODLE, що забезпечило застосування у навчальному процесі новітніх форм організації та проведення занять, зокрема поєднання очної і дистанційної форм навчання, повне динамічне забезпечення методичними матеріалами через мережу Інтернет.