Міжнародна експертиза магістерських програм “Прикладна математика” і “Економічна кібернетика” в рамках виконання проекту QUAERE

Два дні, 5 та 6 червня 2018 року, в університеті працювала експертна комісія ЄС. Її роботу було організовано відповідно до програми міжнародної пілотної акредитації освітніх професійних програм зі спеціальностей «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика».  У рамках виконання проекту QUAERE «Розроблення моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти для вищих навчальних закладів України» європейської програми ERASMUS+.

Учасниками проекту є:

 • Міністерство освіти і науки України,
 • Українська асоціація студентів,
 • провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції,
 • Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN),
 • Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA).

Метою проекту є розвиток реформування системи вищої освіти України шляхом впровадження кращої практики ЄС у забезпечення якості вищих навчальних закладів на основі стандартів та керівних принципів ENQA.

Міжнародна експертиза проводилась відповідно до рекомендацій ASIIN щодо акредитації пілотної програми в університетах-партнерах проекту QUAERE. Метою проведення міжнародної експертизи магістерських програм зі спеціальностей «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» є відпрацювання механізму акредитації освітньо-професійних програм в українських ЗВО. Відповідність перевірялась згідно зі «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG-2015) для подальшого його впровадження в Україні на державному рівні.

Експертна комісія ЄС, яка працювала в ХНУ, була сформована CEENQA та ASIIN і складалась з семи експертів. Головою комісії був експерт ЄС Альфредес Речкаускас, професор Вільнюського університету (Литва), завідувач кафедри економетричного аналізу.До складу експертної комісії входили експерти ЄС – представники агенцій із забезпечення якості освіти, викладачі українських ЗВО та Української асоціації студентів:

 • Довіле Жеймієна, менеджер з проектів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Литви;
 • Вікторія Константінова, професор Бердянського державного педагогічного університету;
 • Віталій Кухарський, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Львівського національного університету імені Івана Франка, національний координатор проекту QUAERE;
 • Володимир Немерцалов, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мєчнікова;
 • Катерина Лозанова, студентка Одеського національного економічного університету, представник УАС;
 • Оксана Томашенко, студентка Київського національного університету культури і мистецтв, представник УАС.

Згідно з програмою міжнародної пілотної акредитації освітніх професійних програм експертна комісія ЄС зустрілася із керівництвом університету. На зустрічі були присутні ректор Микола Скиба, проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Матюх, проректор з міжнародних зв’язків Микола Йохна, локальний координатор проекту Світлана Григорук та члени робочої групи проекту.

Експертна комісія ознайомилась із загально університетським підходом до внутрішнього забезпечення якості освіти: системою забезпечення якості освіти в університеті; технічним забезпеченням навчального процесу на факультеті програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем; роботою інформаційних систем «Електронний університет» та «Модульне середовище для навчання».

Учасники експертної групи відвідали наукову бібліотеку університету. Зустрілися зі студентами, викладачами, які забезпечують підготовку за освітньо-професійними програмами «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» за другим (магістерським) рівнем. Поспілкувалися з представниками студентського самоврядування, випускниками і роботодавцями також із викладачами кафедри Автоматизованих систем і моделюванння в економіці: Більовським Костянтином, Овчинніковою Оленою та Ольгою Дупляк.

Під час зустрічі із викладачами була цікава дискусія щодо системи “ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ” та про філософію формування навчального кредиту. Також викладачі кафедри поділилися своїми враженнями щодо праці з міжнародними фундаціями.

Експертна комісія відзначила досить високий рівень: документального забезпечення організації СВЗЯО; інформатизації внутрішнього забезпечення якості освіти, її всеохоплюваність, доступність і простоту в користуванні, особливо систем «Електронний університет» та «Модульне середовище для навчання». Серед зауважень рекомендаційного характеру експерти відмітили недостатній рівень створення середовища стимулювання для підвищення кваліфікації та посилення креативності професорсько-викладацького складу. Також вони звернули увагу на недостатній обсяг реалізації мобільності студентів та викладачів.