Прокачай свій мозок. ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА. Коротко про головне!

Спеціальність:  економіка
Спеціалізація:економічна кібернетика
Випускаюча кафедра:  кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці #АСМЕ

Спеціаліст з економіки за спеціалізацією економічна кібернетика буде підготовлений як фахівець в області побудови та експлуатації економічних систем, економіко-математичного моделювання на підприємствах і в установах різних галузей народного господарства та форм власності, а також в організаціях системи фінансових органів, контрольно-ревізійних і податкових управлінь, банків, органів соціального забезпечення, страхування, науково-економічних і науково-дослідних центрів.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальним планом передбачене вивчення основних фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

       • Економічна кібернетика;
    • Макро- та мікроекономіка;
    • Математика для економістів;
    • Економіка підприємств;
    • Менеджмент;
    • Маркетинг;
    • Фінанси;
    • Бухгалтерський облік;
    • Страхування;
    • Міжнародна економіка;
    • Господарське законодавство;
    • Економічна Інформатика;
    • Імітаційне моделювання;
    • Моделювання економіки.

 

Особлива увага приділяється безперервній (з першого по п’ятий курс) комп’ютерній підготовці фахівця та застосуванню обчислювальної техніки при вивченні дисциплін економічного характеру:

     Економетрія;
    • Інформаційні системи і технології в економіці;
    • Системи підтримки прийняття рішень;
    • Системи обробки економічної інформації;
    • Системи управління базами даних;

    •Теорії та моделі штучного інтелекту;
    • Корпоративні комп’ютерні мережі;
    • Експертні системи.

 

КОМПЕТЕНЦІЯ ФАХІВЦЯ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ

Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади:

      • керівник малого підприємства;
    • керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
    • розробник комп’ютерних програм;
    • інженер із впровадження нової техніки й технології;
    • викладач середніх та спеціалізованих навчальних закладів;
    • адміністратор бази даних;
    • адміністратор обчислювальної системи;
    • інженер з організації керування виробництвом;
    • економіст інформаційно-обчислювального центру

А також: Бізнес-аналітик, фінансист, економіст, управлінець, тобто будь яка професія, яку ти можеш обрати у сфері економіки + ІТ-сфера.

На сьогодні просто бути економістом не вигідно! Потрібно поєднувати сферу економіки та ІТ-сферу разом. Економічна кібернетика – це спеціалізація, яка йде в ногу з часом.

 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ:

• проектувати й експлуатувати соціально-економічні автоматизовані системи (BigData);


• створювати нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок (Front End  & Back End, SEO – Search Engine Optimization)

                                

 

• розробляти системи моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях (Econometric modeling, MSM-monitoring of stock markets);


• створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для бізнес-процесів (AI – Artificial Intelligence, ES – expert systems);


• розробляти і використовувати моделі логічного й евристичного подання знань (Fuzzy logic).

ФАХІВЕЦЬ БУДЕ МАТИ НАВИЧКИ:

     • розробки механізмів керування й регулювання в економіці на різних рівнях;
    • розробки механізмів прийняття рішень в економіці на різних рівнях;
    • економіко-математичного моделювання;
    • з технології програмування;
    • експлуатації комп’ютерних мереж;
    • оцінки різних інформаційних технологій;
    • розробки автоматизованих систем керування виробничою діяльністю.

 

Твори своє майбутнє вже сьогодні – разом з Економічною Кібернетикою в Хмельницькому національному університеті

Економічна кібернетика

Залишити відповідь