Що вміють наші випускники?

В ході навчання передбачається вивчення основних теоретичних і практичних дисциплін з економіки, інформаційних систем, математичного моделювання, програмування, комп’ютерних технологій, електронного бізнесу. Особлива увага приділяється безперервній комп’ютерній підготовці фахівця.

Фахівець з економічної кібернетики буде здатним:

 • розробляти та впроваджувати науково-обґрунтовані рішення;
 • проводити економічний аналіз об’єктів господарювання;
 • розв’язувати економічні задачі із застосуванням засобів комп’ютерної техніки;
 • розробляти та впроваджувати інформаційні системи в галузі економіки, фінансів, бізнесу, маркетингу;
 • здійснювати керівництво діяльністю трудового колективу;
 • застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у фаховій діяльності;
 • проводити наукову діяльність в галузі економіки.

Система виробничих функцій та типових задач фахівця з економічної кібернетики:

 • Стратегічне та оперативне планування діяльності підприємства.
 • Розробка та впровадження інформаційних систем.
 • Керівництво діяльністю трудового колективу.
 • Аналіз та прогнозування соціально-економічних явищ та процесів.
 • Розробка програм оздоровлення підприємства.
 • Виявлення проблем і визначення шляхів їх вирішення.
 • Формування завдань, аналітичних висновків і прогнозів ефективності діяльності підприємства.
 • Оцінка економічного стану підприємства.
 • Розробка стратегій збуту підприємства.
 • Постановка економічних задач з використанням економіко-математичного моделювання.
 • Розробка методів аналізу ринку праці.
 • Прогнозування фінансової діяльності підприємства.