Увага ВАКАНСІЯ у типографії ХНУ!!

Вимоги до оператора комп’ютерної верстки:

Вища спеціальна технічна або гуманітарна освіта без особливих вимог до наявності стажу роботи за спеціальністю.

 

Обов’язки оператора

Знання:

– правил експлуатації комп’ютерної техніки;

– технічних правил підготовки і розмітки текстових оригіналів для книжково-журнальних видань;

– правил підготовки і оформлення оригіналів ілюстрацій та графічного матеріалу;

– правил підготовки коректурних відбитків до друку;

– стандартів і технічних вимог щодо художньо-технічного оформлення видань;

– друкарських шрифтів і правил їх використання;

– правил коректури, стандартних коректурних знаків та умовних позначень, які використовуються в кресленнях та інших видах ілюстрацій;

– технічних правил набору тексту, формул, побудови таблиць;

– умовних скорочень, що використовуються в бібліографічному описі;

– державних стандартів на термінологію, позначення і одиниці виміру;

– граматики і стилістики української мов;

– пакетів прикладних програм призначених для опрацювання текстового та графічного матеріалу (Word, Excel, PowerPoint, Illustrator, InDesign, CorelDraw);

– загальної конструкції та будови ЕОМ, різного роду периферійного обладнання: сканерів, принтерів тощо.

 

Приклад роботи:

Виконує операції на комп’ютерному обладнанні, пов’язані з підготовкою текстів документів, таблиць, переліків, списків, формулярів бланкової продукції, відповідно до місячних планових завдань; операції монохромної правки та верстку навчально-методичної літератури, посібників, монографій, збірників, інших творів друку.

 

Додаткові вимоги:

Добросовісність, відповідальність, уважність, старанність, толерантність.

Звертатися за телефоном: +380671069814 або через E-mail stanislavova26@gmail.com