Овчиннікова Олена Русланівна

Вчене звання:
доцент

Посада:
доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Освіта:

 • 1989-1994 рр. – навчання у Хмельницькому технологічному інституті, економічний факультет, спеціальність – економіка та управління в машинобудуванні, спеціалізація – «зовнішньоекономічна діяльність машинобудівних підприємств», інженер-економіст
 • 1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі Технологічного університету Поділля
 • 2003 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Моделі та методи організації дослідження потенційної міграції населення» за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання»
 • 2004 р. – отримала сертифікат доктора філософії
 • 2006 р. – отримала атестат доцента кафедри автоматизованих систем і моделюваня в економіці

Етапи професійного становлення

 • 1995 – 2001 рр. – методист факультету бізнесу та права Технологічного університету Поділля, аспірант, асистент кафедри управління трудовими ресурсами
 • з 2001 р. – асистент, доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету

Дисципліни:

 • Економічна кібернетика
 • Економіко-математичне моделювання
 • Економетрика
 • Моделювання демографічних процесів
 • Математичні моделі ринкової економіки

Сфера наукових інтересів:

 • Моделювання міграційних процесів
 • Демографія
 • Економічна кібернетика (теорія інформації, теорія систем, теорія нечітких множин)

Участь у проєктах та професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • Активний член «Центру Слов’янської культури «Великдень». Участь у проведенні тренінгів і семінарів по відновлення традицій та обрядів українського народу (писанки, ляльки-мотанки, обрядова вишивка та ткацтво, обереги). Проведення семінарів по Родоладу, Славянському вєдичному світогляду, Рідній Православній Вірі. Со-організатор фестивалів «Подільська Коляда», «Купальський Вінок», «Великдень», «Овсень іде – Коляду веде» на місцевому рівні.

 • Членкиня ком’юніті «Прогре-сильні», що базується на Платформі Прогресивного Препода та СД-платформі, – і об’єднує сильних і прогресивних викладачів України

 • Участь в опитуванні Географічного міграційного центру (GEOMIGRACE), (науково-дослідний інститут відділення соціальної географії та регіонального розвитку, науковий факультет, Карлів університет, Прага, Чехія) в якості експерта (всього залучено 20 експертів з України), листопад 2019р.
 • Участь у міжнародному проекту «Пілотування методології оцінювання чисельності мігрантів із неврегульованим статусом». Дослідження проведене на запит Державної міграційної служби України в рамках проекту «Підтримка управління міграцією і притулком в Україні» (IMMIS), реалізованого Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 • Член ГО «Центр досліджень і консультацій», аналітик, файндрайзер.

Участь у дослідженні “Збалансований розвиток на місцевому рівні” в рамках проекту «Збалансований розвиток адміністративних територій: виклики та пріоритети», що фінансується представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні та впроваджується Хмельницьким регіональним центром підвищення кваліфікації

 • Проведення тренінгів для представників органів місцевого самоврядування та бізнесу
 • Участь у Менторській програмі 2.0 для посилення адвокаційних спроможностей ОГС

 • Керівник наукового студентського гуртка «Working Team».

Підручники, монографії:

Овчиннікова О.Р. Моделювання ринку праці Хмельницької області //Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні до ЄС: колективна монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника// м. Хмельницький : ХНУ, 2017. – 557 с., С. 242-273
Овчиннікова О.Р. Стохастичне та нечітке моделювання міграційних процесів: [монографія] / О.Р.Овчиннікова. - Хмельницький, ХНУ, 2014, - 252 с. – ISSN 978-966-330-215-7

Методички:

Овчиннікова О.Р., Вальков О.Б. Економічна кібернетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика”, – Хмельницький, – ХНУ, 2012, 72с.

Мазарчук А.Ю., Горбатюк К.В., Овчиннікова О.Р. Економіко-математичне моделювання. Ч.2 Економетрика: лабораторний практикум та методичні вказівки до контрольної роботи для студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика”. – Хмельницький, – ХНУ, 2013, 51с.

Овчиннікова О.Р., Щука В.Г. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальності 7.03050201 “Економічна кібернетика”, – Хмельницький, – ПП “Авіст” , 2013, 67с.

Овчиннікова О.Р. Моделювання демографічних процесів: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Економічна кібернетика». – Хмельницький, – ХНУ, 2013, 31с.

Овчиннікова О.Р. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Математичні моделі ринкової економіки» для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” / Хмельницький, ХНУ. – 2017 р., 197 стор..

Отримання сертифікатів про визнання електронного ресурсу навчально-методичною працею Хмельницького національного університету:

«Економічна кібернетика», 2007р.

«Актуарні розрахунки», 2005р.

«Математичні моделі в менеджменті та маркетингу», 2012р.

«Економічна кібернетика», 2008р.

«Моделювання демографічних процесів», 2011р.

«Математичні моделі ринкової економіки», 2018 р.

Опонування дисертаційних робіт:

 1. Опонування дисертації Драгунової Т.А. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВЕЛИКИХ МІСТ(НА ПРИКЛАДІ М.КИЄВА): на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна еконосіка і політика.- Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Київ, 12.05.2005р. спеціалізована вчена рада Д.26.247.01. Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за адресою: 01011, м. Київ,вул. Панаса Мирного, 26.
 2. Опонування дисертації Нагорнової О.В. Державне регулювання трудової міграції в умовах ринкової трансформації економіки України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Львів – 05.11 2008р., спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, ауд. 115
 3.  Опонування дисертації Романюка Т.М. ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 10 листопада 2009 р., спеціалізована вчена рада Д.26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
 4. Опонування дисертації Голубник О.Р. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Львів, 21.04.2010, спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, ауд. 115.
 5. Опонування дисертації Турок В.В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 2 липня 2016 р., спеціалізована вчена рада Д.26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 60.
 6.  Опонування дисертації Корнієнко О.О. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РЕГІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 20 лютого 2018 р., спеціалізована вчена рада Д.26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 60.

Отримані свідоцтва про авторські права:

1. Свідоцтво про авторське право на “Механізм організації дослідження міграційних процесів”

2. Свідоцтво на авторське право на “Методику застосування теорії нечітких множин в моделюванні міграції населення”.

Підвищення кваліфікації:

2011 р. Стажування на підприємстві ТОВ “Ауді Центр Хмельницький”

2011 р. – методичний семінар «Інтерактивні методи проведення практичних занять», сертифікат

2012р. – курси дистанційного навчання ХНУ згідно з наказом від 03.09.2012 №197

2013р. Укладено договір про творчу співдружність з Міграційною службою Хмельниччини http://migraciya.com.ua/news/news-from-the-rms-ukraine/ua-udms-ukraine-in-khmelnitsky-region-and-khmelnytsky-national-university-signed-a-cooperation-agreement/

2015 р. – курси англійської мови, сертифікат

2016 р.- курси англійської мови співробітникам університету відповідно до наказу від 22.03.2016 №57-КП, сертифікат

2016 р. – Курс з підвищення кваліфікації за 108 годинною програмою 21.11.2016р. – 02.12.2016р. «Застосування інформаційних технологій в управлінні економічними системами» //свідоцтво № 037 про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер 211-037

Нагороди:

Грамота міського відділу освіти за досягнення у науці та з нагоди дня науки – травень 2015 року

Диплом за ІІІ місце на І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (25 березня 2017 року)

Підготовка студентів та їх участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських НДР

 1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце (м.Київ, 30 березня 2010 року – всеукраїнський конкурс наукових робіт Пасічник О.А. наукова робота на тему: “Експертні методи в дослідженні міграції населення” – ІІ місце в конкурсі)

 2. Підготовка студента та його участь у конкурсі НДРС.

ІІІ місце – робота студентки 4 курсу факультету економіки та управління, спеціальність «Економічна кібернетика», Зелінської Ірини на тему «Моделювання і методи прогнозування шлюбного стану населення». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика», секції «Прикладна кібернетика», м.Суми, 23 березня 2017р.

Наукові публікації:

2011 рік- і по теперішній час:

 1. O.Dupliak, O. Ovchynnikova and O. Zamazii. Predicting the number of public projects in the region as an indicator of economic stability /Olha Dupliak, Olena Ovchynnikova, and Oksana Zamazii / SHS Web of Conferences Volume 65 (2019)  The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019) // Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. Available: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196506001
 2. O. Ovchynnikova, T. Zavhorodnia and  M. Ignatyshyn, «Modeling of Investment Processes by Methods of Regression Analysis»  / Olena Ovchynnikova, Advances in Economics, Business and Management Research, 2019, Vol. 95, pp. 420-425. Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917690. – ISSN 2352-5428. – doi: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.82Овчиннікова О.Р., Куликов О.О., Дослідження лагової залежності демографічних показників, Вісник ХНУ, №3, 2015, С.188-193
 3. Ovchinnikova Olena CLUSTER ANALYSIS IN THE STUDY OF MIGRATION // ECONOMIC REVIEW / scientific jornal of the university of economics in Bratislava// VOLUME 45., 4/2016 Bratislava, Slovakiya, Р. 478-492, ISSN 0323-262X, EV 4393/11 //The Economic Review is indexed in renowned databases ERIH PLUS, INDEX Copernicus, and EBSCO Hos
 4. Овчиннікова О.Р. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми: причини і наслідки / О.Р. Овчиннікова //. Економічні студії. – 2016. – № 5(09). – С. 58-63.
 5. Овчиннікова О.Р. Міграційна політика і протидія торгівлі людьми / О.Р. Овчиннікова // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2 (61). – С. 163-168
 6. Овчиннікова О.Р. Методологія проведення соціологічних опитувань мігрантів на основі виділення малих груп дослідження / О.Р. Овчиннікова, О.Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4, т. 2. – С. 185-190.
 7. Овчиннікова О.Р. Аналіз зміни шлюбного стану населення / О.Р. Овчиннікова, І.В. Зелінська / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016 – №4, т. 2. – С. 197-203.
 8. Овчиннікова О.Р. Застосування методів прогнозування для оцінки молочної галузі в Хмельницькому регіоні /О.Р. Овчиннікова, В.К. Шимонюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 11-12 (66). – С. 95-101.
 9. Овчиннікова О.Р. Нагорнова О.В., Ожема С.В., Методи прогнозування в дослідженні динаміки показників доходів і витрат населення / О.В. Нагорнова, С.В. Ожема, О.Р. Овчиннікова // Вісник ВІЕМ. – 2017. – № 17. – С.208-218.
 10. Нагорнова О.В., Ожема С.В., Овчиннікова О.Р. Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні трудовими ресурсами /Нагорнова О.В., Ожема С.В., Овчиннікова О.Р. / фаховий збірник “Вісник ВІЕМ” м. Луцьк, 2018, № 20, С.207-214
 11. Овчиннікова О.Р. Аналіз територіальної мобільності населення / О.Р. Овчиннікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3, т. 1. – С. 48-53
 12. Овчиннікова О.Р. Впив міграції молоді на показники вступу до вищих навчальних закладів регіону /Електронне фахове видання «Економіка та суспільство» – 2018. – випуск № 16, червень 2018 р.
 13. Овчиннікова О. Р. Оцінювання рівня життя населення методами нечіткої логіки / О. Р. Овчиннікова, Д. В. Саламаха // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2019. – № 96. – C. 167-177.
 14. Милько І. П., Нагорнова О.В., Овчиннікова О. Р., Регулювання і моделювання зовнішньоекономічної діяльності Хмельницької області // фаховий збірник “Вісник ВІЕМ” м. Луцьк, 2020. – № 25. – С.285-295
 15. О.Р.Овчиннікова, Куликов ОО. Економіко-математичні методи в дослідженні забезпеченності ВНЗ абітурієнтами. – сб. наук.статей Міжнародної наук.практ. конферен. – Хмельницький, 2011, – С. 168-173

 16. О.Р.Овчиннікова, Вальков О.Б. Задачі теорії катастроф у дослідженні міграції населення. – Вісник ХНУ, 4, 2011, – С. 192-19

 17. О.Р.Овчиннікова. Кібернетичні схеми управління в дослідженні міграції населення. – Київ, НІСД, 2011, С. 125-136

 18. О.Р.Овчиннікова. Прогнозування міграції висококваліфікованих кадрів // Колективна монографія: Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти. м.Бердянськ, БДПУ, вид.Ткачук О.В. -2012 С. 298-307

 19. О.Р.Овчиннікова. О.О.Овчиннікова Кластерізація території за міграційними ознаками (на прикладі Хмельницької області) \\ конференція АПКТ 2012 Актуальні проблеми комп’ютерних технологій м.Хельницький, квітень 2012р.

 20. О.Р.Овчиннікова. О.О.Хан. Статистичний аналіз та прогнозування міграційних процесів \\ ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 19.04.2012р. М.Хмельницький,

 21. О.Р.Овчиннікова. Ю.В.Мурава. Чинники та характеристика сучасної міграції робочої сили України \\ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція Економіко-технологічно-правові засади екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій 17 – 18 травня 2012 р WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w OLSZTYNIE (Польща)

 22. О.Р.Овчиннікова. Н.Коваль. Проблеми «витоку умів» в процесі міграції населення \\ VIII Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» м.Хмельницький, 21.05.2012р.

 23. О.Р.Овчиннікова. О.Б.Вальков. Ю.В.Мурава. Моделювання рівня життя населення методами нечіткої логіки \\ VIII Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» м.Хмельницький, 21.05.2012р

 24. Овчинникова Е.Р. Потенциальная миграция и ее факторы – сб. материалов конференции, Москва, МГУ,- 2012 – С.372-382 / //МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА, Экономический факультет, Факультет глобальных процессов, Центр по изучению проблем народонаселения/

 25. Овчиннікова О.Р., Худоложська Т.О. Актуальні проблеми бізнес-планування на вітчизняних промислових підприємствах// Наука і економіка, №2(26), м.Хмельницький, 2012, С.159-164

 26. Олена Овчиннікова, Ольга Фещук. Чинники та характеристика сучасної міграції робочої сили України. зб.тез Інтернет-конференції 13-14 грудня 2012 рік, Польша – WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w OLSZTYNIE , С.119-12

 27. Овчиннікова О.Р. Метод головних компонент у виявленні чинників міграції висококваліфікованих кадрів – зб. праць Хмельницький університет управління та права, 2013, – С.52-5

 28. Овчиннікова О.Р. Метод двох крайніх точок в дослідженні міграції населення – collections of Materials of the 2 International Scientific Conference, April 25-29, 2013, Opole, Poland, 258-160

 29. Овчиннікова О.Р. Метод середніх групових в дослідженні показників міграції населення – Матеріали всеукраїнскої науково-практичної конференції, м.Хмельницький, 2013, С.206-209

 30. Овчиннікова О.Р. Статевовікові зрушення в міграційних потоках. – Київ, ІДСД, 2013, С.15-18

 31. Пасічник О.А., Овчиннікова О.Р. Дослідження факторів впливу на рееміграційні настрої / Наука і економіка: [наук.-теор. журнал] / Хмельницький економічний університет; редкол.: Криклій А.С. (гол. ред.) – Хмельницький 2014. – Вип. 1 (33). – с.187-193 – ISSN 2072-6791

 32. Овчиннікова О.Р. Використання генетичних алгоритмів в моделюванні міграційних процесів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 540 с. – ISSN 2071-4653. – С. 458-465.

 33. Овчиннікова О.Р. Аналіз рядів динаміки на прикладі міграції населення Хмельницької області. /Зб.наук.праць, Хмельницький, ХУУП, 2014, С. 38-40. ISBN 978-617-7169-05-4

 34. Khan Artem research advisor – O. Ovchynnikova, PhD in Economics, Ass.Prof language advisor – L.Petliovana. Econometric modeling the indicators of population migration. All Ukrainian Scientific and Practical Conference ‛Current Trends in Young Scientists’ Researches‛. Zhytomyr, 2014. Р. 34-36

 35. Нагорнова О.В., Овчиннікова О.Р., СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДОСЛІДЖЕННІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту» (ISSN 2224-8609). Вип.9, С.84-92

 36. Нагорнова О.В., Овчиннікова О.Р., CZYNNIKI WPLYWAJACE NA SYTUACJE DEMOGRAFICZNA UKRAINE/ Чинники впливу на демографічну ситуацію в Україні. Oficyna Wydawnicza STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH, Kielce, 2014, P.101-111

 37. Овчиннікова О.Р. Cтруктура інформаційної системи дослідження міграційних процесів. Зб. матеріалів конференції, Львів, 2014, С.118-122

 38. Овчиннікова О.Р. Грошові перекази мігрантів як вид інвестування в економіку країни. Зб.матеріалів конференції, -Хмельницький, 2014, С.274-276

 39. Овчиннікова О.Р. Методи прогнозування у менеджменті економічних процесів (на прикладі дослідження міграції населення) // Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. – С.99-101.

 40. Овчиннікова О.Р., Куликов О.О., ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАГОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, Вісник ХНУ, №3, 2015, С.188-193

 41. Овчиннікова О.Р. Хом’як І. “Сучасна демографічна ситуація в Україні: причини та наслідки” Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м.Одеса, 2015, С.24-27

 42. Овчиннікова О.Р. Моделювання демографічних чинників //МАТЕРІАЛИ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» 8-10 жовтня 2015 року Хмельницький С.123-125

 43. Овчиннікова О.Р. Моделювання міри міграційної готовності населення. Збірник матеріалів Першої науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ, КНЕУ, 2016, С. 252-252. ISBN 978-966-926-109-0

 44. Овчиннікова О.Р. Моделі прийняття рішення в дослідженні міграційних процесів. Матеріали ІІІ міжнародної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 6-8 жовтня 2016 року Хмельницький – Кам»янець-Подільський, С.126-127

 45. Овчиннікова. О.Р., Вальков О.Б. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ МІГРАНТІВ НА ОСНОВІ ВИДІЛЕННЯ МАЛИХ ГРУП ДОСЛІДЖЕННЯ. Вісник ХНУ, 2016, С. 185-189

 46. Овчинніова О.Р., Зелінська І. АНАЛІЗ ЗМІНИ ШЛЮБНОГО СТАНУ НАСЕЛЕННЯ . Вісник ХНУ, Економ.науки, т.6, С. 197-202

 47. Овчиннікова О.Р., Шимонюк В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ РЕГІОНІ //«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА» /науково-виробничий журнал –№ 11-12, 2016 (66), Тернопіль, С. 95-101, – ISSN 2309-153

 48. Ovchinnikova Olena CLUSTER ANALYSIS IN THE STUDY OF MIGRATION // ECONOMIC REVIEW / scientific jornal of the university of economics in Bratislava// VOLUME 45., 4/2016 Bratislava, Slovakiya, Р. 478-492, ISSN 0323-262X, EV 4393/11 //The Economic Review is indexed in renowned databases ERIH PLUS, INDEX Copernicus, and EBSCO Host

 49. Шатайло О.А., Овчиннікова О.Р., Управління якістю продукції підприємства, //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, Хмельницький, 2016, С.135-137

 50. Якимець Ю.В., Овчиннікова О.Р., Основні шляхи стимулювання виробництва м”яса та м”ясної продукції. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, Хмельницький, 2016, С.140-144

 51. Овчиннікова О.Р., Кордонець О.М. Інвестиційне проектування в системі управління регіонами. Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою «Управління проектами розвитку регіону» м. Херсон, С. 160-163

 52. Овчиннікова О.Р. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми: причини і наслідки / О.Р.Овчиннікова // ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ /науково-практичний економічний журнал,- Львів 5(09) 2016р., С. 58-63, – ISSN 2311-9306

 53. Овчиннікова О.Р. Міграційна політика і протидія торгівлі людьми: / О.Р. Овчиннікова // “ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА” /науково-виробничий журнал –1-2, 2016 (61), Тернопіль, С 163-168, – ISSN 2309-1533

 54. Овчиннікова О.Р. Моделювання ринку праці Хмельницької області //Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні до ЄС: колективна монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника// м. Хмельницький : ХНУ, 2017. – 557 с., С. 242-273

 55. Овчиннікова О.Р. Моделі регіональної міграції населення. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». випуск 4, 2017 р., С.27-33, ISSN 2415-8801

 56. DEPOPULATION PHENOMENON OF LITHUANIA: FORTHCOMING CHALLENGES FOR COUNTRY‘S ECONOMY// REFEREE´S REPORT. 2017. article submitted to the scientific journal of The University of Economics in Bratislava, Словакія

 57. Овчиннікова О.Р. Економетричні моделі в дослідженні демографічних процесів// матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” 7-8 квітня 2017 року, Харків, http://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm9/paper/view/500

 58. Овчиннікова О.Р.,Саламаха Д. Визначення основних статистичних оцінок за різними за розмірами вибірками// збірник матеріалів І Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», Київ, КНЕУ, 6-7 квітня 2017 р., С.172-174

 59. Овчиннікова О.Р. Кластерний аналіз міграційних процесів населення // Зб. наук. пр. Шостої Міжнар. наук.-практ. конф.; Одеса-Черкаси, 24-26 трав., 2017 р. /Редкол.: В.М. Соловйов, Л.О. Кібальник (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2017. – 358 с. – С. 258-262

 60. Овчиннікова О.Р.,Хан О.О. Компьютерна залежність: проблеми сучасної молоді // матеріали доповідей наукового семінару «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості», Хмельницький, МАУП, 28 квітня 2017р. http://www.maup.km.ua/novini/u-hmelnickomu-instituti-maup-mizhnarodnij-naukovij-seminar.htm

 61. Овчиннікова О.Р., Храпач Т.П. Використання новітніх ІТ-технологій в маркетингових дослідженнях // матеріали доповідей VII студентської наукової конференції студентського наукового товариства «ЕВРИКА»: «Перспективні напрямки розвитку економіки України: погляди у майбутнє», Хмельницький, ФЕК, 21.04.2017 р.

 62. Овчиннікова О.Р.,Застосування математичних методів в демографічних дослідженнях // Матеріали ІV міжнародної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 6-8 жовтня 2017 року, Хмельницький, С.126-127

 63. Овчиннікова О.Р.,Малащук І.Федорчук М.Моделювання міграційної привабливості регіонів // Матеріали ІV міжнародної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 6-8 жовтня 2017 року, Хмельницький

 64. Овчиннікова О.Р.,Моделювання факторів впливу на показники смертності населення регіону // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Еволюція тривалості життя» 7 листопада 2017 року, м. Київ, Україна

 65. Олена Р. Овчиннікова. До питання моделювання рівня життя населення методами нечіткої логіки. Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83- 62683-68-0 (Electronic edition); pp.499, illus., tabs., bibls.

 66. Овчиннікова О.Р., Нагорнова О.В., Ожема С.В. Методи прогнозування в дослідженні динаміки показників доходів і витрат населення. фаховий збірник “Вісник ВІЕМ” м. Луцьк, 2017, № 17, С.208-218, ISSN 2224-8609

2006-2010 роки:

 1. Овчиннікова О.Р. Моделювання міграційних процесів в умовах невизначенності // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики», том 2, КНЕУ, 2006. – С. 148-158.

 1. Овчиннікова О.Р. Моделювання міграційної готовності населення в умовах обмеженності вхідної інформації // Науково-практична конференція «Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в західному регіоні України», 1-2 грудня 2005 року, м.Львів-Моршин – м. Львів – Моршин.– Львів, 2006, с.34-38

 1. Овчиннікова О.Р., Шамрай С.М. Проблеми та наслідки трудової міграції населення //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави» 6-7 жовтня 2006 року, м. Луцьк. РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, – С. 342-344

 1. Завгородня Т.П., Овчиннікова О.Р. Алгоритм прийняття рішення в моделюванні міграційної готовності населення методами нечіткої логіки // – Вісник Хмельницького національного університету, 3, №5, 2006.- C.78-84

 1. 40 Гаврилюк Г.В., Овчиннікова О.Р. Розв’язання аналітичних задач підтримки і прийняття управлінських рішень методами нечіткої логіки //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти”. – Запоріжжя, 2005, с.

 1. Г.В. Гаврилюк, О.Р. Овчиннікова. Оцінка споживчих уподобань при проведенні маркетингових досліджень до етапів проектування нових виробів. // Вісник Хмельницького національного університету, 2005 – № 6, с.58 – 62.

 1. Овчиннікова О.Р. Моделювання міграційних процесів в умовах невизначеності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”, 20-21 жовтня 2005 року. – Київ, КНЕУ, 2006, с. 128-132

 1. Овчиннікова О.Р. Методи дослідження суб’єктивності впливу факторів на міграційні переміщення населення. -Вісник Хмельницького національного університету, Т. 1 Економічні науки, №№6., 2007.- С.52-55

 1. Овчиннікова О.Р. Визначення норми управління міграцією в системі державного управління та регулювання міждержавними міграційними переміщеннями населення // Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки: Збірник доповідей IV науково-практичної конференції. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2007.-С.153-157

 1. Овчиннікова О.Р. Аналіз деяких соціологічних досіджень міграційних переміщень населення України. -Вісник Хмельницького національного університету, Т. 2 Економічні науки, №3., 2008.- С.103-108

 1. Овчиннікова О.Р., Селіцький О.М. Моделювання оцінки потенційної міграції експертними методами. // Збірник наукових праць студентів економічного факультету Хмельницького державного університету, м. Хмельницький 2003-2004, С.

 1. Овчиннікова О.Р., Яблонський О.М. Прогнозування міграційних переміщень населення за допомогою нечіткої логіки // Збірник наукових праць студентів економічного факультету Хмельницького державного університету, м. Хмельницький 2003-2004 С.

 1. Цісар М.В., Овчиннікова О.Р. Демографічний чинник соціально-економічної безпеки – Збірник наукових праць студентів інституту економіки і управління за 2006-2007 р, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17-19 травня 2006) “Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України”. Том 2.- Хмельницький: ХНУ 2006.- 234-255 с.

 1. Якубовський С.О., Овчиннікова О.Р. Соціальне прогнозування в моделюванні соціального забезпечення населення – Збірник наукових праць студентів інституту економіки і управління за 2007-2008 р, Т.3, 2008.- С. 230-232

 1. Ткачова Н., Овчиннікова О.Р. Зовнішня трудова міграція в Україні: наявний стан, проблеми, основні завдання. Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. 23-24 жовтня 2008 р., м.Хмельницький, Том 1., С.206-208

 1. СойкоЮ.А., Овчиннікова О.Р., Європейські моделі соціального захисту населення та можливість їх використання в Україні. Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. 23-24 жовтня 2008 р., м.Хмельницький, Том 2., С.202-204

 1. Овчиннікова О.Р. Застосування методів прогнозування в дослідженні міграції населення (на прикладі Хмельницької області) // Міжнародна науково-практична конференція “Міграція населення в контексті соціально-економічного розвитку”, Київ, 13 листопада 2008р. ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА /Київ., 2009, С 143-151

 1. СОЙКО Ю.А., ОВЧИННІКОВА О.P. Вплив міграції населення на динаміку трудових ресурсів хмельницької області // “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних процесів” Матеріали Міжнародној науково-практичној конференціј студентів та молодих вчених (23-24 жовтня 2009 р.). – Т.1. – Хм. – 2009. – С. 150-154

 1. ПАСІЧНИК O.A., ОВЧИННІКОВА О.P. Прогнозування міграції населення // “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних процесів” Матеріали Міжнародној науково-практичној конференціј студентів та молодих вчених (23-24 жовтня 2009 р.). – Т.1. – Хм. – 2009. – С. 115-117

 1. МАГЕЛЯС А.А, КУЧЕРЕНКО О.В., ОВЧИННІКОВА P.P. Причини та наслідки зовнішньої міграції населення в Україні // “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних процесів” Матеріали Міжнародној науково-практичној конференціј студентів та молодих вчених (23-24 жовтня 2009 р.). – Т.1. – Хм. – 2009. – С. 137-140

 1. МЕНДРИК Л.В., ЛАВРЕНЧУК О.І., ОВЧИННІКОВА P.P. Проблеми розподілу населення за соціальними станами // “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних процесів” Матеріали Міжнародној науково-практичној конференціј студентів та молодих вчених (23-24 жовтня 2009 р.). – Т.4. – Хм. – 2009. – С. 92-94

 1. Овчиннікова О.Р. Методи багатовимірного аналізу для виділення соціально-однорідних груп населення в дослідженні міграційних процесів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: *[зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Ѓ. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – 544 C. 235-242.

 1. Овчиннікова О.Р. Моделювання міграційних факторів. – Формування ринкової економіки в Україні – зб.наукюпраць -Львів, Вид-во ЛНУім. Ів.Франка, 2010,випуск 22, 323с., С.225-232

 1. Овчиннікова О.Р. Куликов О.О. Детерміновані та стохастичні моделі міграції населення.. Київ, Вісник КНУТД, № 5 (55) 2010, С. 158-164

 1. Ліпська О.Є. Овчиннікова О.Р. Використання когнітивних карт в демографічних дослідженнях. //Збіоник наукових праць студентів інституту економіки та управління. -Хмельницький, 2010, С.72-74

 1. Стрелюк О.В. Овчиннікова О.Р. Економічна термодинаміка як засіб моделювання економічних відносин. //Збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління. -Хмельницький, 2010, С.80-83

 1. Ісаєнко С.М. Овчиннікова О.Р. Міграція населення в контексті відтворення робочої сили //Збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління. -Хмельницький, 2010, С.93-95

2001-2005 роки:

 1. Овчиннікова О.Р. Розробка системи управління міграційними процесами на основі моделі автоматичного управління // Вісник ТУП. – Хмельницький, 2001. – № 1. – Ч.2. – Економічні науки. – С.154-157.

 1. Овчиннікова О.Р. Особливості сучасного регулювання міграційних процесів. // Вісник Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2001. – №8(42). – С.51-53.

 1. Овчиннікова О.Р. Аналіз математичних моделей, що застосовуються при дослідженні міграційних процесів //Наук. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Зб. наук. праць за матеріалами ХІІІ міжнародн. наук.-практ. конференції. – Вип.. ІІ. Економічні науки. – Чернівці:АНТ Лтд., 2002. – Ч.ІІ. – С. 186-191.

 1. Овчинникова Е.Р. «Потенциальная миграция» как начальная стадия миграционного процесса: анализ ситуации и изучение тенденций развития // Moldoscopie: (Probleme de analiza politica) // Univ. de Stat din Moldova. Centrul de Analiza Politica si Tehnologii SocialeCaptes”; coord. Valeriu Mosneaga. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002. P XVIII. – С.84-100.

 1. Овчиннікова О.Р. Використання нечіткої логіки в моделюванні демографічних (міграційних) процесів //Вісник ТУП. – Хмельницький, 2002. – №4. – С.79-83.

 1. Овчиннікова О.Р. Концептуальний підхід до вивчення міграційних переміщень населення //“Економіка: проблеми теорії та практики”: Зб. наук. праць. – Вип.. 132.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С.52-58.

 2. Овчиннікова О.Р. Побудова моделі міграції населення на основі нечіткої бази знань // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-методичної конференції. –Запоріжжя, ЗДУ,– 2002.–с.141-142

 3. Григорук П.М., Овчиннікова О.Р. Дослідження міграційних переміщень населення методами факторного аналізу //Міжнародн. наук.-практ. конференція “Інформаційні технології в економіці та підприємництві: проблеми науки, практики та освіти”. – Харків, 2003. – кн. 2. – С. 71-79.

 1. Завгородня Т.П., Овчиннікова О.Р. Дослідження зовнішніх міграційних переміщень населення за допомогою стохастичних моделей // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – № 6- С. 36 – 46

 1. Овчиннікова О.Р. Оцінка міграційних переміщень населення за допомогою методу аналізу ієрархій // Матеріали 3 російсько-українського симпозіуму “Нові інформаційні технології у вирішенні проблем виробництва, будівництва, екології, економіки, освіти, освіти, управління та права”, м. Хмельницький, вид. НАДПСУ, 2003.

 1. Овчиннікова О.Р. Механізм організації дослідження міждержавних трудових міграційних переміщень населення // Перший міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Україна на шляху до Європейського Союзу: прогнозування та реалізація політики пріоритетів в інноваційно-інвестиційній та соціально-трудовій сферах”/ Вісник ТУП. – Хмельницький, 2004. – № 3- С. 170 – 174

 1. Овчиннікова О.Р. Оцінювання бажання індивідууму мігрувати шляхом дослідження впливаючих факторів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Регіональні проблеми зайнятості та ринку праці”. – Тернопіль, 2004. – стор. 48-49.

 1. Овчиннікова О.Р., ВітошкоО.А.Використання економіко-математичних моделей для прогнозування напрямків міграційних переміщень населення // Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”, м. Донецьк 14-17 грудня 2004р. // Праці міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУ, Частина 3, 2004. – С. 11-14.

 1. Овчиннікова О.Р. Проблеми організації та інформаційного забезпечення міграційних процесів //Збірник доповідей міжнародної конференції “Державна програма регулювання трудової міграції населення України: веління часу” 18 лютого 2005 року, м. Київ, Верховна Рада України, комітет у закордонних справах. //Регіональне представництво Фонду ім.Фрідріха Берта в Україні, Білорусі та Молдові, Інститут демократії ті соціальних процесів. – Київ: Заповіт, 2005. – 104с. – С. 92-104

 1. Завгородня Т.П., Овчиннікова О.Р. Методи соціологічних опитувань для визначення інформації, необхідної для моделювання потенційної міграції населення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» 14 квітня 2005 р., м., Житомир – Видавництво ЖДУ ім. І.Франка. – 244с. – С. 222-226.

 1. Овчиннікова О.Р., Система математичних моделей і методів дослідження міграційних переміщень населення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання», 3-5 червня 2005 р. Тези доповідей. – Луцьк, РВВ «Вежа», 2005. – С. 735-737.

 1. Овчиннікова О.Р. Ієрархічна система задач для організації дослідження міграційних процесів. // Збірник матеріалів Міжнародної конференції “Проблеми трудової міграції», Секція 1. Наукові дослідження та аналіз проблем трудової міграції.- 23-24 травня 2005 року, Чернівці, Україна. – Чернівці: Золоті литаври, 2005. – 150с. – С. 19-28.

 1. Овчиннікова О.Р. Кластерний аналіз в управлінні міждержавними трудовими міграціями населення // Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців», 15-16 вересня 2005 року, – Бердянськ, АУІТ «АРІУ», 2005, – С. 143-145.

1995 – 2000 рік

 1. ОвчинниковаЕ.Р., ТорговаЛ.В. Межгосударственные миграционные процессы трудовых ресурсов и проблемы управления ими в условиях формирования рынка труда в Украине // Сборник докладов м/н научно-практической конференции «Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов», г. Хмельницкий, 1995, – С. 45-46

 1. ТорговаЛ.В., ОвчинниковаЕ.Р. Проблемы управления межгосударственной миграцией трудовых ресурсов в условиях формирования рынка в Украине //Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тези доповідей науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 1995, – С. 222-226

 1. Овчинникова Е.Р. К вопросу о международных миграционных процессах //Актуальні проблеми техніки та суспільства: Збірник статей викладачів та наукових співробітників Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, 1996, – С. 46-54

 1. Торгова Л.В., Овчинникова Е,Р. Некоторые моменты политики государственного регулирования миграции трудовых ресурсов //Актуальні проблеми техніки та суспільства: Збірник статей викладачів та наукових співробітників Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, 1996, – С. 55-58

 1. Одинцов Б.Н., Овчинникова Е.Р. Миграция труда: новые тенденции в новом обществе // Проблемы современной экономики, нормирования затрат и результатов труда: Межрегиональный научно-практический семинар, Хмельницкий, 1996, – С. 124-126

 1. Овчиннікова О.Р. Математичний підхід до вивчення міграційних процесів //Вісник ТУП. – Хмельницький, 1997. – №1. – С.68-74

 1. Овчиннікова О.Р. Сучасне становище еміграції робочої сили в Україні //Вісник ТУП. – Хмельницький, 1998. — №2. – С.96-100.

 1. Овчиннікова О.Р. Трудова імміграція в Україну: сучасний стан та наслідки для вітчизняного ринку праці // Матеріали міжнародн. наук.-практ. семінару “Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки”. – Вісник ТУП. – Хмельницький, 1998. – № 6. – С.29-33.

 1. Овчиннікова О.Р. Статистичне дослiдження трудової міграції населення (на прикладi м.Хмельницького) // Приднiпровський науковий Вісник. – Економіка. – Дніпропетровськ, 1998. – №125(192). – С.93-96.

 1. Овчиннікова О.Р. Проблеми управлiння мiждержавними мiграцiйними процесами на сучасному етапі // Матеріали міжнародн. наук.-практ. конференції “Проблеми і практика управління в економічних системам”. – Приднiпровський науковий Вiсник (Донбаський випуск). – Економіка. – Донецьк, 1998. – №108 (175). – С.54-57.

 1. Овчиннікова О.Р. Проблеми вимушеної міграції в Україні (на прикладі Хмельницької області) // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. праць. – Вип. №5. – Київ: ”ФАДА ЛТД”. – 1999. – С.381-383.

 1. Овчиннікова О.Р. До питання управління міждержавною міграцією робочої сили в Україні в сучасних умовах. // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини, Зб. наук. праць. – Вип. №7, Київ, “ФАДА ЛТД”, 2000. – . 313-315

 1. Овчиннікова О.Р. Застосування факторного аналізу при дослідженні якісного складу міграційних потоків. // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. праць. Вип. № 8. – Спеціальне видання міжнародн. наук.-техн. журналу ВОТТП. – Київ:, “ФАДА ЛТД”. – 2000. – С.221-223.

 1. Ткаченко М.А, Овчиннікова О.Р. Вибіркові соціологічні дослідження трудової міграції міста Хмельницького // Спеціальний випуск з нагоди міжнародної конференції “Гуманітарні науки на рубежі третього тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи”. – Вісник ТУП. – Хмельницький., 2000. – № 6. – Ч.2., Економічні науки. – С.105- 109.

 1. Овчиннікова О.Р. Проблеми управління зовнішньою міграцією робочої сили в Україні. // Наук. доповіді міжнародн. наук.-практ. конференції “Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – Київ: РВПС, 2000. – С.68-72.

 1. Овчиннікова О.Р. Визначення основних параметрів трудової міграції методом анкетного опитування (на прикладі м.Хмельницького) // “Зайнятість та ринок праці”: Міжвідомчий наук. зб. – Вип. 13. – Київ, 2000. – С.122-127.

Участь у науково-практичних конференціях та наукових семінарах:

 1. М/н научно-практическая конференция «Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов», г. Хмельницкий, 1995,

 2. Межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы современной экономики, нормирования затрат и результатов труда», Хмельницкий, 1996

 3. Міжнародн. наук.-практ. семінар “Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки»– Хмельницький, 1998

 4. Міжнародн. наук.-практ. конференція “Проблеми і практика управління в економічних системам”.– Донецьк, 1998. –

 5. Міжнародна конференція “Гуманітарні науки на рубежі третього тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи”.– Хмельницький., 2000

 6. П’ята Міжнародна конференція Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини:– Київ: 1999

 7. Восьма Міжнародна конференція Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Київ:, 2000

 8. Міжнародн. наук.-практ. конференція “Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – Київ: РВПС, 2000.

 9. Міжнародн. наук.-практ. конференція “Інформаційні технології в економіці та підприємництві: проблеми науки, практики та освіти”. – Харків, 2003. –

 10. Третій російсько-український симпозіум “Нові інформаційні технології у вирішенні проблем виробництва, будівництва, екології, економіки, освіти, освіти, управління та права”, м. Хмельницький, 2003.

 11. Перший міжнародний науково-практичний семінар “Україна на шляху до Європейського Союзу: прогнозування та реалізація політики пріоритетів в інноваційно-інвестиційній та соціально-трудовій сферах”– Хмельницький, 2004.

 12. Всеукраїнська науково-практична конференція “Регіональні проблеми зайнятості та ринку праці”. – Тернопіль, 2004.

 13. Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”, м. Донецьк 14-17 грудня 2004р. //

 14. Міжнародна конференція “Державна програма регулювання трудової міграції населення України: веління часу” 18 лютого 2005 року, м. Київ, Верховна Рада України, комітет у закордонних справах. //Регіональне представництво Фонду ім.Фрідріха Берта в Україні, Білорусі та Молдові, Інститут демократії ті соціальних процесів.

 15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» 14 квітня 2005 р., м., Житомир

 16. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання», 3-5 червня 2005 р. Тези доповідей. – Луцьк, 2005.

 17. Міжнародна конференція “Проблеми трудової міграції», Секція 1. Наукові дослідження та аналіз проблем трудової міграції.- 23-24 травня 2005 року, Чернівці, Україна.

 18. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців», 15-16 вересня 2005 року, – Бердянськ

 19. Міжнародна науково-практична конференція «Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики»,Київ, КНЕУ, 2006.

 20. Науково-практична конференція «Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в західному регіоні України», 1-2 грудня 2005 року, м.Львів-Моршин –

 21. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави» 6-7 жовтня 2006 року, м. Луцьк.

 22. Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти”. – Запоріжжя, 2005

 23. Міжнародна науково-практична конференція “Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”, 20-21 жовтня 2005 року. – Київ, КНЕУ, 2006

 24. IV науково-практична конференція Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки: Луцьк: 2007.-

 25. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених (17-19 травня 2006) “Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України”. Хмельницький: ХНУ 2006

 26. Міжнародна науково-практична конференція “Міграція населення в контексті соціально-економічного розвитку”, Київ, 13 листопада 2008р

 27. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: Львів, 2009

 28. Міжнародна науково-практична конференція 17-18 грудня 2009р.Львів

 29. V Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової кризи» 27 квітня 2009 року. М.Луцьк

 30. Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» 17-18 грудня 2009 року м. Львів Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень

 31. Міжнародній науково-методичній конференції форумі молодих економістів-кібюернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», Львів, 23-25.09 2010

 32. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 45-й річниці Економічної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної конференції», Київ, 26 листопада 2010 року

 33. Міжнародна конференція: Інноваційні технології та методи в управлінні організаціями, програмами і проектами”, м. Кам’янець-Подільський, 22-24 травня 2008 р.;

 34. V Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової кризи» 27 квітня 2009 року. М.Луцьк

 35. Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» 17-18 грудня 2009 року м. Львів Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень

 36. участь у XXXVІII науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу ХНУ (18-19.03.2010) Засідання 18 ,березня 15-00, ауд. 4-517 Тема доповіді Овчиннікової О.Р. Проблеми діагностики міграційних процесів України.

 37. участь у Міжнародній науково-методичній конференції форумі молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», Львів, 23-25.09 2010

 38. участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 45-й річниці Економічної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної конференції», Київ, 26 листопада 2010 року

 39. Х Міжнародної науково-практичної конференції ‛Проблеми планування в ринкових умовах“, яка відбулась 3 – 5 жовтня 2011 року в пансіонаті ‛Демерджі“ за адресою: пров. Перекопський, 4, м. Алушта, Крим

 40. участь у міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі освітнього менеджменту” 19-23 вересня 2011р., м. Хмельницький

 41. науково-практична конференція “Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України” 27 вересня 2011р. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

 42. \\. Міжнародна науково – практична конференція „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2012) 7 – 8 червня 2012 року м. Бердянськ

 43. конференція АПКТ 2012 Актуальні проблеми комп’ютерних технологій м.Хельницький, квітень 2012р.

 44. ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 19.04.2012р. М.Хмельницький,

 45. Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція Економіко-технологічно-правові засади екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій 17 – 18 травня 2012 р WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w OLSZTYNIE (Польща)

 46. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» м.Хмельницький, 21.05.2012р.

 47. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція”Продовольча, енергетична і екологічна проблеми: механізми вирішення”WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w OLSZTYNIE (Польща) 13-14 грудня 2012 року

 48. Международная конференция (Седьмые Валентеевские чтения) «Демографическое развитие: вызовы глобализации» посвященной 90-летию со дня рождения профессора Д.И. Валентея и 45-летию со дня основания кафедры народонаселення МГУ имени М.В. Ломоносова //15–17 ноября 2012 г., Москва, Россия. При поддержке и участии Московского представительства Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА), Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Фонда «Наследие Евразии» (Москва, 15-16 ноября 2012 г.) МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА, Экономический факультет, Факультет глобальных процессов, Центр по изучению проблем народонаселения,

 49. Міжнародна науково-практична конференцію «Оцінювання ефективності соціальної політики: методологія та практика». 28 листопада 2012 року Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України спільно із Міністерством соціальної політики України та Державною службою статистики України.

 50. участь у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 23 травня 2013 року, м. Хмельницький, ХУУП

 51. участие в работе ІІ Международной научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» 25-29 апреля 2013 г. г.Ополе, Польша

 52. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 17 – 18 жовтня 2013 р на тему: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ В ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА – Тернопіль-Хмельницький

 53. участь у II Міжнародної науково-практичної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (2-3 жовтня 2013 р.), м.Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України

 54. участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-демографічні зрушення в Україні: чинники та перспективи“, 17 грудня 2013р., м.Київ, ІДСД

 55. участь у у Всеукраїнській науково-практичній конференції ‛Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні‛ 23-25 жовтня 2014року, м.Львів

 56. All Ukrainian Scientific and Practical Conference. Current Trends in Young Scientists’ Researches‛. April 16, 2014

 57. участь у конференції VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE , THE IMPACT OF THE EUROPEAN UNION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES AND REGIONS – DECADE OF EXPERIENCE, STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH, Kielce, 10-11 October 2014 r.

 58. участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка” 2-3 жовтня 2013р., м.Львів

 59. участь у МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ‛МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА“ 2-4 жовтня 2014 року Хмельницький-Яремче

 60. участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Територіальні соціально-демографічні особливості України» 17 листопада 2015 року м. Київ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ імені М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ

 61. Міжнародна науково-практична конференція “Нова економічна політика на світовому, державному та регіональному рівнях” 21-22 листопада 2014 року, Одеса

 62. VІ Міжнародної науково-прктичної інтеренет-конференції СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 14-15 травня 2015 р., Хмельницький http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/konferenciya-suchasni-ekonomichni-sistemi.htm

 63. участь у ІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ ‛МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА“ 8-10 жовтня 2015 року Хмельницький-Яремче http://cybernetics.in.ua/?q=content/novini-kafedri

 64. 4-а міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою «Управління проектами розвитку регіону», 4-5 червня 2015 р., м. Херсон, Херсонський національний технічний університет, Україна.

 65. Перша національна науково-методична конференція “Економіко-математичне моделювання”, Київ, КНЕУ, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р

 66. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика”. Хмельницький – Кам”янець-Подільський, 6-8.10.2016р.

 67. IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” http://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm9/paper/view/500

 68. Міжнародний науковий семінар Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості http://www.maup.km.ua/novini/u-hmelnickomu-instituti-maup-mizhnarodnij-naukovij-seminar.htm

 69. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 24-26 травня 2017 р., м. Одеса

 70. Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція тривалості життя» 7 листопада 2017 року м. Київ, Україна

 71. ІV міжнародна конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 6-8 жовтня 2017 року, Хмельницький

 72. II Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные проблемы обеспечения качества жизни в глобализованном мире» Конференция состоялась 8 декабря 2017 г

 73. LeapInKhmelnytskyi «Соціальне підприємництво та ІТ-технології для соціально активної молоді», 28.04.2017р.

 74. Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України» 17 листопада 2015 року м. Київ. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
 75. VІ Міжнародна науково-прктична інтеренет-конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» 14-15 травня 2015 р., Хмельницький http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/konferenciya-suchasni-ekonomichni-sistemi.htm
 76. 4-а міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою «Управління проектами розвитку регіону», 4-5 червня 2015 р., м. Херсон, Херсонський національний технічний університет, Україна
 77. Перша національна науково-методична конференція “Економіко-математичне моделювання”, Київ, КНЕУ, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.,
 78. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика”. Хмельницький – Кам”янець-Подільський, 6-8.10.2016р.,
 79. IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” http://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm9/paper/view/500
 80. Міжнародний науковий семінар «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості» http://www.maup.km.ua/novini/u-hmelnickomu-instituti-maup-mizhnarodnij-naukovij-seminar.htm
 81. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 24-26 травня 2017 р., м. Одеса
 82. Міжнародна науково-практичнаконференція «Еволюція тривалості життя» 7 листопада 2017 року м. Київ, Україна
 83. ІV міжнародна конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 6-8 жовтня 2017 року, Хмельницький
 84. Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017
 85. Міжнародний саміт в Україні LeapInKhmelnytskyi «Соціальне підприємництво та ІТ-технології для соціально активної молоді», 28.04.2017р.,
 86. Науково-практичний семінар «Інноваційні технології ххі століття». МАУП, 4 травня 2018р. http://www.maup.km.ua/novini/u-hmelnickomu-instituti-maup-nakovo-praktichnij-seminar-2018.htm
 87. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку» 24 травня 2018 р. http://www.kulynych.in.ua/in-the-news/hviiivseukraienskanaukovo-prakticnakonferenciastatisticnimetoditainformacijnitehnologiieanalizusocialno-ekonomicnogorozvitku
 88. Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 23-24.05.2018р. ,Одеса-Черкаси, С. 183-187
 89. Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінки та прогнози», 8 грудня 2017 р., Запоріжжя, 2017
 90. V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика”, присвячена 20-річчю кафедри фінансів, банківської справи та страхування 5-7 жовтня 2018 року м. Мукачево
 91. Міжнародна науково-практична конференція «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть», 27 листопада 2018 року, м. Київ, Україна
 92. VI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблем маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» 29 березня 2019 р. м. Луцьк
 93. Міжнародна конференція «Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України» 08 листопада 2019 р. м. Київ
 94. Науково-практичний семінар “Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості” 7 травня 2019 р. МАУП. http://www.maup.km.ua/institut/kafedri/kafedra-fundementalnoyi-pidgotovki/u-hmelnickomu-instituti-maup.htm
 95. Науково-практична конференція «Проблеми реалізації Стратегії державної міграційної політики України» 19 грудня 2019 року

Відомості про інших представників нашого колективу викладено на сторінці “Про кафедру“. Будемо раді знайомству із Вами!