Проскурович Оксана Василівна


Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Освіта:
у 1994 році закінчила Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності)

Електронна пошта:

pov1508@gmail.com

 

Етапи професійного становлення:
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методи та моделі для організації самоспостережень у нормування праці (на прикладі підприємств машинобудування)»

Дисципліни, які викладає:

 • «Ефективність інформаційних систем»,
 • «Моделювання системних характеристик в економіці»,
 • «Інформаційний бізнес»,
 • «Електронна комерція»,
 • «Оптимізаційні методи та моделі»,
 • «Економетрика»,
 • «Комп’ютерні технології економічного аналізу»

Сфера наукових інтересів:

Застосування ІТ до проведення економічного аналізу

Економетричне моделювання соціально-економічних процесів

Авторські методички:

1. Проскурович О.В. Комп’ютерні технології економічного аналізу: методичні вказівки до виконання курсової роботи / О.В. Проскурович. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013. – 69с.

2. Проскурович О.В. Ефективність інформаційних систем: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни / О.В. Проскурович. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013.– 39с.

3. Проскурович О.В. Випускна робота бакалавра: методичні вказівки до її виконання і захисту напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» / О.В. Проскурович. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013. – 44 с.

4. Проскурович О.В., Інформаційний бізнес: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика» / О.В. Проскурович, О.Б. Вальков. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013.– 143 с.

5. Проскурович О.В. Електронна комерція: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» / О.В. Проскурович., О.Б. Вальков. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2014.–88 с.

6. Проскурович О.В. Практика за фахом: методичні вказівки для організації практики за фахом для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” (денна, заочна і дистанційна форми навчання) / О.В. Проскурович. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2014.– 50 с.

7. Проскурович О.В. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики магістрів для студентів V курсу спеціалізації “Економічна кібернетика” (денна, заочна і дистанційна форми навчання) / О. В. Проскурович – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017.– с.47

Підручники, монографії:

1. Ігумнов Б. М. Моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці / Б.М. Ігумнов, О.В. Проскурович. – Хмельницький : НВП Еврика ТОВ, 2001. — 235с.

2. Проскурович О. В. Комп’ютерні технології економічного аналізу: навч. посібник / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів. : «Новий Світ–2000», 2012. – 310 с. – ISBN 978–966–418–210–9

3. Проскурович О. В. Технологія комп’ютеризації економічного аналізу / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук / Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія і практика монографія включена до науко-метричної бази РИНЦ..– Дніпропетровськ:. «ФОП Дробязко С.І», – 2014.– 438 с. (Особистий внесок: 0,52 друк. Арк.)

Наукові публікації:

1. Проскурович О.В. Застосування сучасних систем підтримки прийняття рішень в процесі управління підприємством / О.В. Проскурович, Ю.О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012.– №2. – С.117–122. – (Серія «Економічні науки», т.2)

2. Проскурович О.В. Управління системою нормування праці на основі самоспостережень / О.В. Проскурович, Т.П. Завгородня // Науковий збірник Львівського національного університету Імені Івана Франка „Формування ринкової економіки в Україні“. 2012. – Вип. 27. – С.121–127. – (Серія «Економічні науки»)

3. Проскурович О.В. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень / О.В. Проскурович, В.А. Бойчук // Інноваційна економіка. – 2013 (46). – №8.– С. 224–228

4. Проскурович О.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням системного підходу / О.В. Проскурович, С.І. Пасічник, І.В. Ковальський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №2. – С.29–34. – (Серія «Економічні науки», т.1)

5. Проскурович О.В. Досягнення Китаю в інноваційній сфері як досвід для України / О.В. Проскурович, Ю.М. Приймак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013.– №2.– С.121–124. – (Серія «Економічні науки», т.1)

6. Проскурович О.В. Використання імітаційного моделювання у формуванні маркетингової стратегії будівельного підприємства / О.В. Проскурович, Н.В. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013.– №2. – С.171–174. – (Серія «Економічні науки», т.1)

7. Проскурович О.В. Моделювання системи планування маркетингової діяльності підприємства з використанням системного підходу / О.В. Проскурович, А.Ю. Герасименко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №3. – С.231–234. – (Серія «Економічні науки», т.1)

8. Проскурович О.В. Прогнозування імовірності банкрутства методами нечіткої логіки / В. Палійчук, Т.П. Завгородня, О.В. Проскурович // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск 50. – С.222–229. – (Серія «Економічні науки»)

9. Проскурович О.В. Моделювання фінансового стану підприємства за допомогою багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу / О.В. Проскурович, С.Л. Бабій // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск 50. – С.261–267. – (Серія «Економічні науки»)

10. Проскурович О.В. Моделювання системи узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства / О.В. Проскурович, А.Ю. Басс // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск 50.– С.267–271. – (Серія «Економічні науки»)

11. Проскурович О.В. Економетричне моделювання випуску продукції, пов’язаного з поліпшенням використання засобів праці / О.В. Проскурович, В.Л. Рудик // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск 50.– С.271 –277. – (Серія «Економічні науки»)

12. Проскурович О.В. Формування фінансових результатів страхових компаній / О.В. Проскурович // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №5.– С. 109 – 116. – (Серія «Економічні науки», т.1)

13. Проскурович О.В. Аналіз проблем та шляхів підвищення конкурентоспроможності ринку авіаційних перевезень в Україні / О.В. Проскурович, О.П. Шклярук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014.–№4. – С. 63–67. – (Серія «Економічні науки», т.2)

14. Проскурович О.В. Формування ефективних механізмів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств/ О.В. Проскурович, І.В. Хомяк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №4. – С. 165–170. – (Серія «Економічні науки», т.2)

15. Проскурович О.В. Сучасні реалії страхового бізнесу та застосування інформаційних технологій в ньому / О.В. Проскурович, А.С. Петриченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №4. – С. 236–241. – (Серія «Економічні науки», т.2)

16. Проскурович О.В. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки / О.В. Проскурович, Я.І. Щипанова // Вісник Хмельницького національного університету.–2014.– №4. – С. 255–259. – (Серія «Економічні науки», т.2)

17. Проскурович О.В. Економетричне моделювання результативності діяльності страхових компаній / О.В. Проскурович, І.І. Мельничук // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. – випуск 9 – 1.– С. 231–235. – (Серія «Економічні науки», Ч.4)

18. Проскурович О.В. Економетричне моделювання ресурсного потенціалу, як основа формування фінансової стратегії підприємства / О.В. Проскурович, В.А. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №4. – С. 113–119. – (Серія «Економічні науки», т.3)

19. Проскурович О.В. Моделювання результативності діяльності підприємства / О.В. Проскурович, М.М. Ястремський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №3. – С. 213–216. – (Серія «Економічні науки», т.3)

20. Проскурович О.В. Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві / О.В. Проскурович, М.М. Ястремський // Вісник Хмельницького національного університету.–2015.– №6.– С.32–36. – (Серія «Економічні науки»).

21. Проскурович О.В. Моделювання рентабельності діяльності підприємства / О.В. Проскурович, А.Ю. Бас // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №3. – С. 209–213. – (Серія «Економічні науки», т.3)

22. Проскурович О.В. Моделювання результативності використання персоналу / О.В. Проскурович, М.М. Ястремський, Л.О. Сорока. // Інноваційна економіка. — 2016. – №1–2. (61). – С. 176–181

23. Проскурович О.В. Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства / О.В. Проскурович, М.М. Ястремський, Л.О. Сорока // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №4.– С. 219–225. – (Серія «Економічні науки», т.2). – ISSN 2307–5740

24. Проскурович О.В. Економетричне моделювання структури основних фондів будівельного підприємства / О.В. Проскурович, А.О. Горощак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №4. – С.247–251. – (Серія «Економічні науки», т.2). – ISSN 2307–5740

25. Проскурович О. В. Прогнозування забруднення атмосферного повітря хмельницької області / О. В. Проскурович, І. О. Мішіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 4. – С. 216–219. – (Серія «Економічні науки», т.2). – ISSN 2307–5740

26. Проскурович О.В. Моделювання результативності роботи будівельного підприємства щодо ефективності використання основних фондів / О.В. Проскурович, М.М. Ястремський, Л.О. Сорока // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Випуск 7. – С.242–247. – ISSN 2524–0897

27. Проскурович О.В. Особливості моделювання фінансового стану промислового підприємства / О.В. Проскурович. М.М. Ястремський. Л.О. Сорока. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. – 2017. – Випуск 23. – Частина 2. – С.147–152. – ICV 2015: 33.27

28. Проскурович О.В. Моделювання роздрібного товарообороту торговельного підприємства / О.В. Проскурович. М.М. Ястремський. Л.О. Сорока. // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Випуск 13. – Частина 2. – С. 206–212. – ISSN 2524–0897

29. Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Ткаченко, О. В. Проскурович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 84-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No3/84.pdf

30. Проскурович О.В. Діагностування та економетричне моделювання ефективності використання основних фондів / О.В. Проскурович. М.М. Ястремський. Л.О. Сорока. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Випуск 25. – Частина 2. – С. 195–199. – (Серія «Економічні науки»). – ISSN 2307-8030

Участь у конференціях:

 1. VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 26-28 квітня 2012 р., м. Хмельницький.

 2. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів-кібернетиків: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 24-26 жовтня 2012 р., м. Львів.

 3. Международна науково-методична конференція присвячена 10-річчю кафедри прикладної математики і соціальної інформатики ХНУ, 2013 Доповідь The tasks of support of making decision in the management of financial and economic activity of industrial enterprise

 4. ІV Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів-кібернетиків: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 24-26 жовтня 2013 р., м. Львів.

 5. XVIІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики», присвяченій 45-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, 15-17 жовтня 2013 р., м. Партеніт (Крим).

 6. Міжнародна науково-практична конференція Хмельницького національного університету: «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ», 15-19 травня 2013, м. Хмельницький

 7. XVIII Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства», 23-24 травня 2014р., м. Донецьк.

 8. ІХ Міжнародна науково-практична конференція: «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014р., м. Хмельницький

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 2-4 жовтня 2014р., м. Хмельницький

 10. ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 20-23 лютого 2014 р., м. Єреван.

 11. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 2–4 жовтня 2014 р., м. Хмельницький.

 12. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки», 7–8 листопада 2014 р., м. Київ.

 13. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства», 23-24 травня 2014 р., Донецький університет економіки та права, м. Донецьк

 14. IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22–24 травня 2014 р., м. Хмельницький.

 15. ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2015, «Young people in the world of modern technologies», YPWMT – 2015, 4 – 5 червня 2015 р. у Херсонському національному технічному університеті на базі кафедри економічної кібернетики та управління проектами за тематикою: «Управління проектами розвитку регіону», м. Херсон.

 16. VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта 2015», 19-20 листопада 2015 р., м. Київ, НУБіП України.

 17. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтня 2015р., м. Хмельницький.

 18. Х Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України”, 3-5 грудня 2015 р, м. Хмельницький.

 19. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика, 1.05.2016р., м. Хмельницький

 20. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія. методологія. практика”, 6-8.10 2016р., м. Хмельницький – Кам’янець-Подільський

 21. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів: «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції» – 18-19 жовтня 2016. – Хмельницький

 22. Х міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми комп’ютерних технологій”, 2016р., м. Хмельницький.

 23. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції»,14–15 квітня 2016 р, ХНУ, м. Хмельницький

 24. Перша національна науково-методична конференція ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 30.09 – 1.10 2016 р., м. Київ.

 25. І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», 6.04.2017р., м. Київ.

 26. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Економічне зростання в умовах соціальних трансформацій», 26 січня 2017 р. , м. Краматорськ

 27. П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 12–14 травня 2017 р., м. Хмельницький

 28. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 24–26 травня 2017 р., м. Одеса.

 29. Міжнародна науково-практична конференція «Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів», 23–25 березня 2017р., м. Хмельницький

 30. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6 – 8.10 2016 р., Хмельницький

 31. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів: «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції», 18–19 жовтня 2016р., м. Хмельницький

 32. Х Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій («АПКТ–2016»)», 14–15 травня 2016р., м. Хмельницький.

 33. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» 29 січня 2016 р, Клайпеда (Литва)

 34. Перша Національна науково-методична конференція «Економіко-математичне моделювання»: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 30.09 – 1.10.2016р., м. Київ 

 35. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 12-14 травня 2017 року, м. Хмельницький

 36. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 24-26 травня 2017 р., м. Одеса: Одеський національний економічний університет

 37. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6 – 8.10 2017 р., Хмельницький.

 38. Міжнародна конференція «VII Українсько-Польські наукові діалоги» на тему «Співробітництво Україна – Європейський Союз: стан, проблеми і перспективи», 18 – 21 жовтня 2017 р., м. Хмельницький

 39. Перша Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція: «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії», 25 жовтня 2017 р., м. Київ

 40. III Міжнародна науково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ СТ.», 2 – 3 листопада 2017 року, м. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Економічний факультет.

 41. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційними процесами в економічній системі України», 22-23 грудня 2017 р., Львів: ЛНУ імені Івана Франка

Участь у конференціях

Проскурович О.В. Концептуальна модель організації самоспостережень у нормуванні праці.VI Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», м. Чернівці, 18 – 19 квітня 2019 р.

Проскурович О.В. Економічна кібернетика: шлях до цифрової економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2019 р.

VІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки», 29 березня 2019 р., м. Луцьк

 

Очна участь з доповіддю на конференції матеріали якої індексуються у наукометричній базі Scopus та (або) Web of Science Core Collection

SHS Web of Conferences Volume 65 (2019) The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019) Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019, матеріали опубліковані в журналі CEUR , https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/shsconf_m3e22019_04008/shsconf_m3e22019_04008.html

 

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації викладачів у системі дистанційного навчання. Наказ №138_КП від 23.06.2017 р.
 2. Підвищення кваліфікації в Головному управлінні статистики у Хмельницькій області, 16 жовтня-16 листопада 2018 р. Наказ №252-КП ід 12.10.2018 р. Тема «Організація аналітичної діяльності щодо інформаційного забезпечення аналізу ділової активності підприємств Хмельницької області»

Підвищення кваліфікації:
в Головному управлінні статистики у Хмельницькій області
в Тернопільському національному економічному університеті (кафедра економічної кібернетики та інформатики)

Реєстрація у наукометричних базах

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2430-8910

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210601085
Publons: https://publons.com/researcher/3210259/proskurovych-oksana/ Google Scholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=wvxkZPgAAAAJ&hl=ru