Вальков Олександр Броніславович

Старший викладач кафедри.

Закінчив Хмельницький національний університет у 1999 році.

Реєстрація у наукометричних базах

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9486-4763

Scopus: ID =57210595103

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210595103

Publons: AAE-1638-2019

https://publons.com/researcher/3196968/oleksandr-valkov/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1e-4X3gAAAAJ&hl=en

Цікавий співбесідник. Ерудит і дотепник. Багато читає. Ще більше пише. Наводимо лише невеличкий перелік останніх праць Олександра Броніславовича:

ПублікаціяЦитуваньРік

Analysis of regional development disparities in Ukraine with fuzzy clustering technique K. Gorbatiuk, O. Mantalyuk, O. Proskurovych, O. Valkov

SHS Web of Conferences 65, 04008

22019

Суть та розвиток поняття економічна безпека підприємства

О.Б. Вальков

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 199-202

22019

Application of Fuzzy Clustering to Shaping Regional Development Strategies in Ukraine

K Gorbatiuk, O Mantalyuk, O Proskurovych, O Valkov – Strategies, Models and Technologies of Economic …, 2019

2019

Аналіз відмінностей регіонального розвитку в Україні за допомогою нечіткої методики кластеризації

Катерина Володимирівна Горбатюк, Ольга Володимирівна Манталюк, Оксана Василівна Проскурович, Олександр Броніславович Вальков

2018

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О.Б. Вальков

ББК 65.9 (4УКР) М 77, 2018

2018

Сучасні тренди електронної комерції

С.В. Ковальчук, О.Б. Вальков, Л.І. Забурмеха

Хмельницький національний університет. Економічні науки

2018

Формування міжфірмових мереж підприємств в Україні

Є.М. Забурмеха, О.Б. Вальков

Хмельницький національний університет. Економічні науки

2017

Методологія проведення соціологічних опитувань мігрантів ра основі виділення малих груп дослідження

О.Р. Овчиннікова, О.Б. Вальков

Хмельницький національний університет. Економічні науки

2016

Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств

Є.М. Забурмеха, О.Б. Вальков

Хмельницький національний університет. Економічні науки

2016

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.Б. Вальков, О.М. Дупляк

Хмельницький національний університет. Економічні науки

2016