ОП ЕК (магістр) проєкт 2022

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості, інакше – СВЗЯ) в університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 чинного Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами).

СВЗЯ функціонує в університеті на п’яти організаційних рівнях відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті, що розміщене в рубриці «Публічна інформація» (Режим доступу: http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/024.pdf).

При функціюванні системи внутрішнього забезпечення якості передбачається здійснення наступних процедур і заходів:

  • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
  • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
  • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
  • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
  • інших процедур і заходів.

Актуальний проєкт освітньої програми “Економічна кібернетика” для магістрів, розроблений у 2022 році знаходиться за наступним гіперпосиланням: ОП_ЕК_магістр_2022_проєкт.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *