Реалізація міжнародного проекту Erasmus+ QUAERE. Вроцлав

З 21 по 23 лютого у  Вроцлавському політехнічному університету (Польща) відбулась координаційна зустріч в рамках виконання  міжнародного проекту Erasmus+ QUAERE “Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та керівництв“. В складі делегації Хмельницького національного університету в ній прийняв  участь завідувач кафедри Автоматизованих систем і моделювання в економіці Григорук Павло Михайлович.

В ході зустрічі були обговорені актуальні питання розбудови системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у відповідності до стандартів і керівництв ESG-2015. 

Командою Хмельницького національного університету була презентована система індикаторів та показників  для оцінювання рівня та стану системи внутрішнього забезпечення якості. 

Також були обговорені питання пілотної акредитації освітніх програм підготовки магістрів з економічної кібернетики та прикладної математики.

Економічна кібернетика. Хмельницький національний університет

#АСМЕ Економічна кібернетика