Щука Володимир Георгійович


Полковник у відставці.
Вчене звання доцент

Посада доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці

Науковий ступінь кандидат технічних наук

Освіта:

 • 1979 – 1985 – Житомирське воєнне училище радіоелектроніки, спеціальність – радіоінженер;
 • 1988 – 1990 – Харківська Воєнна інженерна радіо-технічна академія ППО, спеціальність – інженер дослідник;
 • 1996 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю “військове озброєння та техніка”.

Дисципліни, які викладає

 • Інформаційні технології та моделювання
 • Інформаційні технології в бізнесі
 • Основи веб-дизайну
 • Комп’ютерні мережі
 • Системи прийняття рішень
 • Управління проектами інформатизації
 • Економіко-математичне моделювання

Сфера наукових інтересів

 • Проектування СПР;
 • Синтез прогнозних моделей.

Наукові публікації: Має понад 50 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях та понад 4000 науково-популярних, популярних і тематичних статей в Інтернеті.

Публікації у фахових виданнях України та зарубіжжя

 1. Щука В.Г. Використання моделей, синтезованих за допомогою алгоритму багаторядної селекції МГУА, для прогнозування прибутку ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод” / В. Ю. Рудь, В. Г. Щука // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – № 1 (63). – С. 197-201.
  http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6410/1/%d0%a0%d1%83%d0%b4%d1%8c_%d0%a9%d1%83%d0%ba%d0%b0_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f_%d0%92%d0%98%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%af%20%d0%9c%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9b%d0%95%d0%99.pdf

Репозитарій ХНУ:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6410

 1. Щука В. Г. Використання економіко-математичних моделей, синтезованих за допомогою МГУА, для підвищення ефективності прийняття рішень ПАТ “Хмельницькгаз” / В. Г. Щука, І. І. Юзва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 210-213. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5503/1/15.pdf

Репозитарій ХНУ:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5503

 1. Щука В. Г. Синтез прогнозних моделей для системи підтримки рішень щодо підвищення прибутку ПАТ “Вінницяобленерго” / В. І. Лущай, В. Г. Щука // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 81-85.
  http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5499/1/5.pdf

Репозитарій ХНУ:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5499

 1. Щука В. Г. Прогнозування чистого прибутку енергопостачального підприємства ПАТ “Хмельницькобленерго” / Я. І. Щипанова, В. Г. Щука // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 2, т. 1. – С. 80-83. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4124/1/%d1%89%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0.pdf

Репозитарій ХНУ:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4124

 1. Щука В.Г. Дослідження методів прогнозування та обґрунтування вибору кращого з них для прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства / В. Г. Щука, Д. І. Мандрик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 102-104. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4095/1/%d1%89%d1%83%d0%ba%d0%b0.pdf

Репозитарій ХНУ:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4095

 1. Щука, В.Г. Обгрунтування вибору факторів, які чинять вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства ПАТ “Хмельницькобленерго” для його моделювання / В. Г. Щука, Я. І. Щипанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 105-108. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4096/1/%d1%89%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%89%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0.pdf

Репозитарій ХНУ:  http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4096

Участь у конференціях

 1. ІV міжнародна науково-практична конференція “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика”, 6-8 жовтня 2017 року, м. Хмельницький.
 2. ІІ міжнародна науково-практична конференція, 8-10 жовтня 2015 року, Хмельницький-Яремче.
 3. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації”, 16-17 лютого 2018 року, м. Харків.
 4. VІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні економічні системи: стан та перспективи”, 14-15 травня 2015 року, м. Хмельницький.
 5. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції”, 4-5 травня 2015 року, м. Одеса.
 6. VІ Міжнародна науково-практична конференція “Стратегії, моделі та технології управління економічними системами” (SMTESM 2019), 4-6 жовтня 2019 року, м. Хмельницький.

Стажування

 1. Курси дистанційного навчання ХНУ згідно наказу ректора № 138-КП від 29.06.2017.
 2. Головне управління статистики у Хмельницькій області з 16.10.2018 р. до 16.11.2018 р. Відповідно до наказу ректора №252-КП від 12.10.2018 р.
 3. Курси за програмою “Проектування освітніх програм контексті стандартів вищої освіти” відповідно до наказу №155 від 07.11.2018 р.