ВСТУПНА КОМПАНІЯ – 2021

Обирайте!!!!!!
Економічну кібернетику

у Хмельницькому національному університеті!!!!

Наведемо лише деякі (!) переваги економічних кібернетиків над іншими та економічними спеціальностями.

1. Кібернетики отримують таку ж економічну базу, як і решта студентів на факультеті економіки і управління, а саме – вивчають:

 • макро- і мікроекономіку;
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • фінанси та банківську справу;
 • облік, аудит та оподаткування;
 • управлінські науки;
 • аналітику бізнесу.

Тобто студенти, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою “Економічна кібернетика“, опановують усіма базовими економічними науками. Але на відміну від решти економічних напрямків бакалаври і магістри з “ЕК” додатково вивчають найсучасніші інформаційні технології, набувають практичних навичок аналітиків і програмістів! Вочевидь, це не може залишитися поза увагою працедавців.


2. Інформаційна складова допомагає нашим випускникам (бакалаврам і магістрам) у своїй майбутній професійній діяльності на рівні з суто економічними знаннями використовувати:

 • електронну комерцію;
 • бази даних (SQL);
 • штучний інтелект;
 • експертні системи;
 • Web-програмування;
 • економетричне моделювання економіки;
 • прогнозування економічних процесів;
 • програмування на мові JavaScript тощо.

Логічним буде припустити, що це робить випускників-кібернетиків висококонкурентними фахівцями не тільки на українському ринку праці. Практикою доведено, що й за кордоном кібернетики не наймаються на сезонні роботи, а працюють за отриманою спеціальністю. Не даремно сьогодні відомий вислів “економічні кібернетики – це кращі айтішники серед економістів і кращі економісти серед айтішників де-факто вже став афоризмом.

Завдяки економічним знанням випускники кафедри АСМЕ займають найвище положення у колективах програмістів. І навпаки. У колективах економістів кібернетики одразу виділяються, оскільки саме вони найефективніше використовують комп’ютери та новітнє програмне забезпечення. А якщо сюди додати ще й здобуті у стінах університету аналітичні знання та уміння, то наші бакалаври й магістри стають найвитребуванішими серед конкурентів. 

Якщо Ви оберете освітню програму “Економічна Кібернетика” у Хмельницькому національному університеті, то матимете повноцінну освіту в різних галузях, як в економіці так і в інформаційних технологіях.


Як свідчить досвід, сьогодні бути лише простим економістом не перспективно. Щоб мати гідно оплачувану роботу на престижній посаді, необхідно бути спеціалістом у кількох різних сферах. Серед останніх сьогодні найбільшою популярністю й попитом користуються:

 • інформаційні технології (IT);
 • інформаційна безпека;
 • аналітика;
 • HR;
 • прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності (ризик-менеджмент);
 • коучінг.

Опанувати усім одночасно дає можливість освітня програма ЕК 051 Економіка.

ТОМУ… 

Довго не роздумуй!


Гарантовано забезпеч собі безхмарне майбутнє вже сьогодні!

Подавай документи на ЕК – ставай Студентом Кібернетиком!!!

 

УСЕ ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО КІБЕРНЕТИКУ

Економічна кібернетика, Хмельницький національний університет

Ліцензія Creative Commons
Матеріал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons (із зазначення авторства) 4.0 Міжнародна.